Bygget av Seniorgården i Nockeby är igång

Nu är bygget av Seniorgården i Nockeby i gång. Grannar kritiserar byggherren för att de tar bort för många träd, men enligt Seniorgårdens vd, Birgitta Seeman, tar de bara de träd som behövs tas bort. Grannen Audrey Niemann Jönsson håller inte med. – De fäller gamla träd som de lovat att behålla, säger hon.

  • Publicerad 18:01, 26 jun 2018

Nu är bygget av Seniorgården i Nockeby i gång. Grannarna har överklagat planen för seniorbostäderna sedan 2013.

– De byggs på en höjd vilket gör att de får direkt insyn i våra trädgårdar. Men framförallt är det ett litet naturområde som försvinner, som har varit ett skyddat område för barn att leka i och där djur och fågelliv blomstrade. Området har också stor betydelse för alla befintliga seniorboenden som har svårt att ta sig till andra grönområden, säger Audrey Niemann Jönsson, som är en av grannarna till bygget, och som nu kämpar för att bevara träden intill byggområdet.

Aktion mot trädfällning

Mitt i berättade i förra veckan om hennes trädaktion mot trädfällningen av en tall med en ekorrfamilj i.

– Nu fäller de vackra gamla träd på naturmark som de under hela detaljplaneprocessen lovat att inte fälla. Inga träd utanför detaljplaneområdet skulle beröras i släntområdet var deras svar på våra direkta frågor tidigare. Fällningen av trädet med ekorrfamiljen är symboliskt för deras makthandlingar, säger Audrey Niemann Jönsson.

Enligt Birgitta Seeman, vd för Seniorgården, har de bara tagit bort de träd som behövs för att kunna genomföra byggprojektet.

– Jag tycker att vi har försökt att vara så varsamma som möjligt. Vi ska sätta upp ett stängsel med goretexskydd mot grannhusen så de skyddas från byggdamm och insyn under byggarbetet, säger hon.

Brommaborna starka överklagare

Hon tycker det är tråkigt att det är så svårt att få igenom byggplaner i Stockholm, särskilt i områden som Bromma där planer ofta överklagas.

– Jag kan förstå grannarna och deras ”not in my backyard”-känslor, men det behövs nya bostäder här och det är många från villorna som har köpt lägenheter i seniorboendet. Då blir det en chans för barnfamiljer att flytta in i en villa. Det kommer att bli fint när det är klart, säger Birgitta Seeman.

Hon vill förtydliga att det ingår i Seniorgårdens åtagande mot staden att genom så kallad modelering av slänten ansluta befintlig marknivå med den nya nivån.

– Vi vill att det ska bli en vacker anslutning, och försöker göra det så varsamt som möjligt, säger Birgitta Seeman.

Audrey Niemann Jönsson känner sig hjälplös som medborgare och tycker att byggherren och Stockholms stad har kört över dem.

– Detta med samråd och andra löften är bara en formaliaprocess som ska tas igenom snarare än ett demokratiskt forum, säger hon.

Trädinventering

Seniorgården är byggherre av Grönviks dunge som de nya husen heter. De har anlitat JM som entreprenör för att bygga husen. Stockholms stad äger parkmarken utanför detaljplaneområdet och de har gett okej till Seniorgården att ta ner ett visst antal träd på marken.

– Det gjordes en trädinventering 2014 med hjälp av arborist. 2017 gjordes sedan en trädsyn där representanter från staden, stadsdelen och byggherren närvarade. I samband med den trädsynen gjorde staden den bedömningen att låta byggherren ta ned ett antal träd från parkmark. Bedömningen gjordes utifrån naturvärden, landskapsvärden, trädens möjlighet att klara omställningen samt för att det ska vara livskraftigt bestånd kvar, säger Lisen Lans, projektledare på exploateringskontoret i Stockholms stad.

 Hon säger att Bromma stadsdelsförvaltning  eventuellt planerar att gallra ur något ytterligare i ett senare skede.

 – Det kommer eventuellt att gallras ut träd som är sjuka.