Nu är det snart dags. Bygget av den kritiserade dagvattendammen har fått sitt sista gröna ljus. Foto: Stefan Källstigen

Bygget av kritiserade dammen kan starta i september

Förbered dig på lastbilsbuller och stök vid Råstasjön. I höst väntas nämligen bygget av den nya dagvattendammen sätta igång – trots kritiken.

  • Publicerad 05:08, 29 jun 2020

Dagvattendammen vid Råstasjön har väckt protester under flera år. Men nu ser det ut som att bygget kan sätta igång. Och det snart.

I onsdags beslutade miljö- och hälsoskyddsnämnden att ge staden strandskyddsdispens för att frakta schaktmassor från dagvattendammen till ett område öster om Råstasjön.

Beslutet är den sista pusselbiten för staden som hoppas sätta igång med bygget i höst.

Träd ska fällas

Schaktmassorna som ska köras längs med den östra sidan av sjön ska dumpas i ett område intill Evenemangsgatan och bli en skyddsvall mot den intilliggande trafiken. På ”kullen” ska staden bygga bänkar och plantera ängsmark för att locka pollinerare.

Schaktningsarbetet innebär att det kommer att bli stora avspärrningar vid sjön och att vissa träd måste grävas upp, flyttas och återplanteras.

– Det kommer att vara lite stökigt under byggtiden men jag tror att de flesta kommer att tacka oss i slutändan. Det kommer bli en vacker plats och vattnet blir renare, säger Martin Båth, projektledare på tekniska förvaltningen.

Kritiseras av flera aktörer

Dagvattendammen har kritiserats och ifrågasatts, bland annat Naturskyddsföreningen och nätverket Rädda Råstasjön.

Båda pekar bland annat på att dammen blir för stor, kommer att göra för liten nytta när det gäller vattenrening och protesterar mot att träd behöver fällas för att anlägga dammen.

Vid onsdagens möte protesterade både V och S mot beslutet att låta schaktmassorna köras genom reservatet. De var också kritiska till att varken Rädda Råstasjön eller Naturskyddsföreningen fått en chans att yttra sig om beslutet.

Bygget av dammen väntas starta i september.