Bygget av den nya ishallen – som ska rymma 1 000 åskådare – började våren 2019. Foto: Stefan Källstigen

Bygget av ishallen i gång efter tre månaders stopp

I september hittades cyanid och oljeföroreningar i marken vid den nya ishallen och bygget stoppades. Nu har grävarbetet kommit igång igen. En del av arbetet är att ta bort föroreningarna.

  • Publicerad 05:05, 21 jan 2020

Det var den 25 september som cyanid och oljeföroreningar hittades när det gjordes grävarbeten i det som ska bli ett parkeringsgarage under ishallen, som Mitt i Tyresö berättade om då.

Arbetet med att gräva i schaktet stoppades samma dag. Stoppet höll i sig i över tre månader. Förrförra veckan började det att grävas i gropen igen.

En del i det arbetet är att ta bort föroreningarna, uppger projektledare Christer Fransson.

Alla markprover är tagna.

De prover som vi har tagit har visat att det inte var så stora föroreningar som vi först befarade”, skriver han i ett mejl.

Inte var så stora föroreningar som vi först befarade

Ursprungsplanen var att ishallen skulle stå klar under andra hälften av 2021.

Blir ishallen klar senare än så?

Tyresös nya ishall börjar snart byggas – så ska den se ut

Vi ser en viss risk för förlängning av byggtiden på grund av saneringsfrågan men kan i dagsläget inte avgöra omfattningen av detta, skriver han.

Markföroreningen kommer troligtvis från jordmassor som dumpades på 1950- och 1960-talet med syfte att skapa fastare mark på platsen, har kommunen uppgett för Mitt i tidigare.

Hallen mot den nya torget. Illustration: Tengbom arkitektkontor

 

Här kan du läsa om vad som händer på bygget.

Fakta

Ska rymma 1000 åskådare

Hallen ska rymma 1 000 åskådare, kafé, kanslilokaler för idrottsklubbarna och omklädningsrum för både issporter, amerikansk fotboll och fotboll – och en sopsug.

Utanför hallen blir det ett torg med uteservering.

Ursprungsbudgeten var på 277 miljoner.

Huset ska vara klätt i röd plåt med svarta aluminiumrör som sitter olika tätt.

Den gamla hallen ska rivas för att ge plats för nya bostäder.

Visa merVisa mindre