Bygget av idrottshallen i Glömsta är igång

I augusti 2019 ska Glömstahallen stå klar. Det blir en fullstor idrottshall på 1 800 kvadratmeter. Dessutom tillkommer utomhusytor med bland annat en konstgräsplan. Totalkostnaden för hela anläggningen blir cirka 76 miljoner kronor.

  • Publicerad 16:46, 18 jun 2018

Första spadtaget är avklarat och grundläggningsarbetena är i full gång.

I augusti 2019 är det meningen att bygget ska vara klart, då är Glömstahallen alltså redo att tas i bruk. Det blir en fullstor kommunägd idrottshall på 1 800 kvadratmeter plus utomhusytor med en 7-manna konstgräsplan för fotboll, korta raka löparbanor, hoppgrop och bilparkering.

Stort behov av ny hall

– Huddinge är en snabbt växande kommun så det blir definitivt inga problem att fylla hallen, säger Linda Örneblad, chef för idrott och anläggning på kommunens kultur- och fritidsavdelning.

Dagtid tar eleverna över

På dagtid i veckorna är hallen och hela anläggningen till för Glömstaskolan elever. Kvällar och helger är vikta för det lokala föreningslivet.