Bygget är stoppat – vad händer nu?

Ordföranden för Järfällahus hade information för flera veckor sedan, men förstod inte omfattningen av problemet.

  • Publicerad 15:10, 21 jun 2018

I tisdags kväll höll Järfällahus styrelse ett extrainsatt möte angående svartbygget av allaktivitetshuset på Söderhöjden som Mitt i berättat om.

Det var Johny Lennström (M), vice ordförande i Järfällahus, som kallat till mötet.

– Jag fick reda på allt det här med att det saknas bygglov under fullmäktige måndagen den 11 juni och blev förbannad. Jag reagerade direkt och krävde ett styrelsemötet, säger han.

Johny Lennström är mycket kritisk till bygget och ser allvarligt på det faktum att det också fortsatt utan riktigt brandskydd.

– Tänk dig hur det skulle gått för de som jobbar där. Man jobbar ju med en mängd maskiner som avger gnistor. Det är jävligt allvarligt, säger han.

Krävde byggstopp

Under mötet ville Johny Lennström först och främst få ett beslut på att bygget skulle stoppas, men det hade då redan skett under fredagen. Man ville också få information om resans gång.

– Vi fick bra information men nu måste vi vänta och se vad som händer på Miljö- och bygglovnämndens möte nästa vecka. Jag antar att det blir ett vite på en halv miljon.

Johny Lennström riktar också kritik mot styrelsens ordförande, Mikael Jämtsved (MP).

– Jag har ett ansvar för att jag sitter i styrelsen. Ett stort ansvar. Men eftersom majoriteten har valt en ordförande är det hans ansvar att informera styrelsen när det händer saker. Jag sitter ju dessutom i oppositionen och får inte heller samma information som Mikael Jämtsved. Ordföranden borde ha kallat till ett extra styrelsemöte, säger han.

Förstod inte omfattningen

Mikael Jämtsved säger att det var under debatten i kommunfullmäktige den 11 juni som han först förstod problemets omfattning.

Men du har vetat om det här sedan tidigare?

– Jag hade information sedan ett par veckor tillbaka om att det fanns ett beslut i Miljö- och bygglovsnämnden, men fick då uppfattningen om att det gällde en sanktionsavgift. Jag fick då bilden av att det var ett rent administrativt ärende.

Varför valde du att inte ta reda på mer information då?

– Som sagt, jag fick den bilden och det var kanske dumt att låta det vara där, men det var den bilden jag fick.

 Bygget är stoppat sedan i fredags även om det kommer fortsätta att komma varuleveranser. Nu väntar förhandling med byggherren och en plan för hur man ska gå vidare. Antagligen kommer den planerade invigningen få skjutas upp, tror Johny Lennström.

– Det bli nog en fortsättning efter sommaren på den här gröten. Jag tror att det kommer bli väldigt dyrt för bolaget, säger han.