Bygger hemliga rum – grannar får sprickor

Hemliga rum till försvaret sprängs fram i Skinnarviksberget, vilket har gjort att närboende fått sprickor i väggar och golv. Men det är inte klart om de kommer att få ekonomisk ersättning.

  • Publicerad 04:57, 10 maj 2018

Det var i mitten av mars som Åke Rangborg och hans grannar på Yttersta tvärgränd på Skinnarviksberget hörde – och kände – hur det small till.

Åke satt i strumplästen framför datorn och kände vibrationer i golvet. Ingen information hade gått ut om några sprängningar, så han ringde polisen. Men varken polis, kommun eller någon annan myndighet visste vad det var frågan om.

Mysteriet fick en förklaring först efter några dagar, då det stod klart att smällarna kom inifrån Skinnarviksberget.

Fortifikationsverket, som ansvarar för försvarets fastigheter, hade börjat spränga och riva inne i berget för att bygga ett nytt lager till försvaret. Vad som ska förvaras här är hemligt.

Först efter påtryckningar från de boende på Skinnarviksberget skickade Fortifikationsverket ut information. Att arbetet ska hålla på i tre år, fram till år 2021.

Fått sprickor

Och vibrationerna från sprängningarna har gjort att Åke redan fått nio sprickor i sin lägenhet, berättar han.

– Ingen av dem fanns här innan de började spränga. Den längsta är här i vardagsrummet och går från golv till tak, säger Åke Rangborg.

Hans grannar har även drabbats. Som Else Lundin som säger att hon fått sprickor i sitt golv.

– Både i köket och i vardagsrummet. Som måste åtgärdas. De fanns inte där innan, säger hon.

Åke Rangborg som bor ovanför fått nio sprickor i sin lägenhet. Foto: Anna Z Ek

Besvikna på nonchalans

Både Else Lundin och Åke Rangborg är mest besvikna på Fortifikationsverkets ”nonchalans” – och brist på information.

– Vi visste ju inte alls vad det var när de började spränga, säger Else Lundin.

– Det går inte att hindra projektet. Det fattar jag. Men de kan göra detta på ett ansvarsfullt sätt, säger Åke Rangborg.

Han har kopplat in en jurist från organisationen Bostadsrätterna. Och både Åke och Else har haft inspektörer på plats för att dokumentera skadorna.

Flera av sprickorna är långa, här går den från golv till tak. Foto: Anna Z Ek

Får kanske ingen ersättning

Men det svåra är bevisfrågan, eftersom det inte gjordes någon besiktning innan sprängningarna började. Det är därför inte klart att Fortifikationsverket kommer att pröjsa för att laga skadorna i lägenheten.

”Vi beklagar att några av de närboende har upplevt obehag och känt sig oroliga eftersom de inte har vetat om att sprängningar ska genomföras.”, skriver Greta Stridsman, kommunikationschef på Fortifikationsverket i ett mejl.

Men myndigheten fastslår att ”det går inte att helt säkert bedöma” att sprickorna kommer från sprängningarna, då de hållit sig till Svensk Standard gällande avstånd mellan sprängningsarbeten och närliggande byggnader.

Åke Rangborg bor på i kulturhusen ovanpå Skinnarviksvberget.  Foto: Anna Z Ek

Åke och hans grannar har bjudit in Fortifikationsverket till ett möte i slutet av maj, där de vill ha detaljerad information om störningarna ska pågå i tre år fram till våren 2021. De förväntar sig att myndigheten tar fullt ansvar för de skador som uppkommit.

Historien har ännu inte fått ett slut.