Byggs. Ekerö bostäders bostadsprojekt på Slagarvägen på Adelsö är påbörjat. Så här är planen att det ska se ut. Den södra vägen kommer dock få ett annat namn och därmed ändras även husnumren. Foto: Illustration: Heikius Hus- Talo AB

Byggena på Mälaröarna att hålla koll på 2022

Mälaröarna växer och spaden är satt i jorden för flera kommande bostäder. Dessutom väntas flera andra byggen ta steg framåt. Här är några projekt att hålla koll på under året.

  • Publicerad 15:03, 4 feb 2022

Ekerövallen

Var: Träkvista

Vad: I etapp 1 flyttade de första ägarna in i höstas. Snart inleds byggnation och sedan kommer det rulla på tills etapp 2 och 3 står klara. Där ska det enligt entreprenören Småa kunna vara inflyttningsklart i etapp 2 i juni 2023 och etapp 3 ungefär ett år senare.

Träkvista torg

Var: Träkvista

Vad: Efter en långdragen process beslutade mark- och miljööverdomstolen i november att inte pröva frågan om byggplanerna. Byggprojektet har därmed vunnit laga kraft. I planerna ingår bland annat 130 bostäder, äldreboende, vårdcentral och en torgmiljö med livsmedelsbutik. Från byggstart är kommunens plan att arbetet ska pågå i fem år.

Stamvägen förskola

Var: Träkvista

Vad: De tillfälliga förskolelokalerna ska ersättas med nya permanenta lokaler. Efter rivningen ska nu sanering av marken göras och sedan byggs ny förskola och förskolegård. Inflyttning väntas ske tidigast 2023.

Adelsö

Var: Stenby

Vad: I slutet av november togs ett symboliskt första spadtag för Ekerö bostäders projekt på Adelsö. Där byggs 24 lägenheter i 12 parhus. I början av året inleds markarbeten och i höst väntas husleveranser komma. Inflyttning väntas ske i början av 2023.

Ekerö strand ska lyfta centrumområdet

Motion. Så här planeras motionsdelen av den nya badhuset se ut. Foto: Illustration: A och D arkitektkontor

Planer. Så här kan området runt Träkvista torg komma att se ut i framtiden. Foto: Skiss. ÅWL Arkitekter

Färingsö:

Var: Tufa Marin i Ilända

Vad: Bostadsplaner finns för omkring åtta fastigheter med friliggande bostadshus. I processen har samråd genomförts och enligt kommunen väntar utställning under årets andra kvartal och preliminärt kan ett antagande ske under årets sista kvartal.

Stenhamra

Var: Sjöhäll, nära Stenhamra centrum

Vad: I november beslutade kommunstyrelsen att börja om med detaljplanen för Sjöhäll. I det ingår bland annat villor, radhus och flerfamiljshus, förstärkt strandpromenad och grönytor. Kommunen planerar ett samråd för planerna under året.

Stockby

Var: Västra Törnby

Vad: I byggplanerna finns småhus, parhus, radhus och enstaka lägre flerfamiljshus. Enligt kommunen planeras samråd till andra kvartalet 2022 och granskning skulle kunna ske tredje kvartalet 2023.

Klart. I höstas stod etapp ett av Ekerövallen klar. Då flyttade de första familjerna in. Foto: Claudio Britos

Bostäder. I planen för området vid Träkvista torg finns drygt 130 nya lägenheter i olika storlek. Foto: Skiss: ÅWL Arkitekter

Enlunda

Var: Söderberga

Vad: Planer finns på enbostadshus, parhus och radhus. Det kan även bli aktuellt med mindre flerbostadshus. Kommunen planerar för granskning första kvartalet 2022.

Badhuset

Var: Träkvistavallen

Vad: Det lika omdebatterade som av många efterlängtade badhuset går nu in på sitt sista helår i byggprocessen. Arbetet med sprängning är klart och nu gjuts sista delen av bottenplattan. Planen är att badhuset, som bland annat ska innehålla en 25-metersbassäng, en undervisningsbassäng, en multibassäng och bubbelpooler, ska stå klart första kvartalet 2023.

Övrigt:

Var: Hela kommunen

Vad: Enligt Arnulf Langlet (M), byggnadsnämndens ordförande, räknar kommunen med att bevilja omkring 100 bygglov för enplanshus runt om i kommunen under året.

Ekerös miljöstrateg vill se tydligare mål

Nyheter Kommunalrådet självkritisk: "Ska inte krångla till saker" Luddiga och svåra att mäta. Så upplever kommunens miljöstrateg Ekerös miljömål. Jag skulle önska att vi hade tydliga styrdokument", säger Joakim Bergsten. Och det politiska styret är till viss del...torsdag 23/6 14:43

Snart kan hela Kurön säljas

Nyheter Sista klienterna har lämnat HVB-hemmet En drygt hundraårig epok går i graven. Kuröns sista klienter flyttade innan midsommar och snart väntas hela ön läggas ut till försäljning.torsdag 23/6 14:15

Brobygge stoppar båttrafik i Tappströmskanalen

Nyheter SL: Pendelbåten påverkas inte Bygget av den nya Tappströmsbron går framåt – och nu påverkas båttrafiken under bron.torsdag 23/6 14:02