Storholmens slott hotas av rivning. Ett förslag att bygga ut slottets flyglar med lägenheter som skulle ge intäkter för renovering av byggnaden sågas av kommunen. Foto: Ulrika LInd Foto: arkivbild

Bygge skulle rädda slottet

Storholmens slott har varit till salu i över ett år. Men ingen vill köpa det omfattande renoveringsobjektet. Nu vill ägaren rädda det genom att bygga lägenheter i huset. Men förslaget strider mot ­detaljplanen.

  • Publicerad 00:00, 29 jan 2013

– När detaljplanen tillåter rivning, men inte att vi gör några små ändringar på huset, då är det något fel! säger Leif Carlsson, som arrenderar och sköter om huset för ägaren Nils Anderssons räkning.

Leif Carlsson köpte Storholmens slott tillsammans med Nils Andersson 1997 och arrenderar det sedan 2005 då Nils Andersson köpte ut Leifs del i huset.

Leif Carlsson och sambon Mia Dahlqvist har inrett sig en extrabostad på övervåningen.

Det ombonade möblemanget och den varma brasan drar blicken från sprickor och flagor i väggar och tak och från trappan, som är igenbyggd för att hålla kylan från resten av det fallfärdiga slottet borta.

Men Storholmens slott är i väldigt dåligt skick, så dåligt att ägaren har rätt att riva huset om han vill, trots dess historiska värde.

För att få pengar till att rusta upp huset har ägaren velat stycka av tomten och bygga nya hus. Ett antal år innan Vaxholm började ta fram en detaljplan för Storholmen, innan ön flyttades över till Lidingö, fanns det diskussioner om att det skulle få byggas hus på delar av slottets tomt.

Men i den slutliga planen som vann laga kraft 2011 medges inga byggrätter.

Leif Carlsson skissade nyligen på ett förslag för att rädda huset. Genom att bygga ut flyglarna med glaspartier skulle man få två lägenheter på ungefär 120 kvadratmeter.

– Om vi sålde dem som andelslägenheter skulle vi kunna få pengar till att rusta upp huset, säger Leif Carlsson

Resten av huset skulle rustas upp med träningsutrymmen och kök i flyglarna. Dessa skulle kunna användas för de verksamheter man planerar ha i stora huset. Det speciella huset har redan nu använts för filminspelningar och modereportage.

– Vi vill ordna utställningar, vernissage, konferenser, bröllop och kurser, säger Leif Carlsson.

Men när kommunen såg skisserna var svaret att det sannolikt inte var förenligt med detaljplanen.

– De får behålla den volym huset har i dag, och de skulle kunna göra lägenheter i flyglarna, men de får inte bygga till dem, säger Agneta Tarandi, bygglovschef.

De lägenheterna skulle dock bli alldeles för små och inte ge några inkomster till upprustning, enligt Leif Carlsson.

Att detaljplanen blev som den blev beror enligt Susanne Edén, miljö- och stadsbyggnadschef i Vaxholm, på att Vaxholms stad och slottets ägare stod väldigt långt ifrån varandra i diskussionerna inför detaljplanen.

– Man landade till sist i att det inte blev något rivningsförbud men heller inte någon generell möjlighet till förändring, säger hon.

Ägaren Nils Anderssons har nu skickat in en förfrågan om ändring av detaljplanen som möjliggör inte bara två utan ännu fler byggrätter som kan ge pengar till upprustning.

– Om man inte kan bygga ut är det svårt att ha råd att rusta upp slottet. Det kan finnas någon vit riddare som har massa pengar på lotto och vill ha hela paketet, men jag har ännu inte råkat på någon sådan person. Rivning kan bli enda alternativet, säger han.

Men enligt Anna Hadenius, ­Lidingös miljö- och stadsbyggnadschef är någon planändring i alla fall inte aktuell de närmaste åren.

– Vi måste i alla fall vänta på genomförandetiden går ut, totalt fem år från 2011, säger hon.

Om man inte kan bygga ut är det svårt att ha råd att rusta upp ­slottet.Nils Andersson

Fakta

Bankir Kassman ville ha en herrgård

1917 köpte bankir Gunnar Kassman, vän till Ivar Kreuger, Storholmen. Han lät bygga om ett stenhus som redan fanns på Storholmen till en slottsliknande herrgård.

På 30-talet användes huset av Sovjets ambassad.

När Kassmans bankirfirma gick i konkurs började Storholmen styckas upp i mindre tomter.

Visa merVisa mindre