E4. Ett passagebygge vid Arlandastaden kan påverka trafiken längs med E4. Foto: Charlotte Årling

Bygge i Sigtuna kan påverka Väsbytrafiken

Förra veckan började Trafikverket bygga om på E4 vid Arlandastad. Arbetet kan bidra till köer och även påverka Upplands Väsby.

  • Publicerad 11:00, 5 feb 2020

Under arbetet kommer vi att flytta körfält tillfälligt.

Anledningen är att det ska byggas en permanent passage, en så kallad vägport, under E4:an vid Arlanda stad.

– Vi bygger en ny möjlighet för bilar, gående och cyklar att passera mellan områdena på båda sidor av E4. Under arbetet kommer vi att flytta körfält tillfälligt, säger Elisabeth Rydén, projektledare på Trafikverket.

Under arbetets gång smalnar Trafikverket av norrgående körfält mellan trafikplatserna Märsta och Arlanda och hastigheten sänks till 70.

– I nuläget är det enbart norrgående, men under projektets gång kommer det vara i båda riktningarna, säger hon.

Risk för köer

Antalet körfält ändras inte, men det kan ändå bli köer när det är mycket trafik.

– Vi gör vad vi kan för att trafiken ska flyta så bra som möjligt, säger Elisabeth Rydén.

Projektet är i Sigtuna kommun.

– Det kommer inte att påverka Upplands Väsby mer än att trafikpåverkan kan sprida sig längs E4 till Upplands Väsby.

Omläggningen är ungefär 500 meter lång, den börjar cirka en kilometer norr om Märstaavfarten och sträcker sig till Arlandaavfarten. Skyltningen börjar en kilometer före arbetsområdet.

Projektet beräknas vara klart 2021 och då återställs E4.

Klart: E4:an breddas mot Arlanda

ARBETE. Här har Trafikverket påbörjat arbetet vid Arlandastad med att bygga en passage under E4. Foto: Trafikverket