Bostadsrätterna ska ligga mitt emot Vårbergs IP. Foto: Läsarbild Google Maps

Bygge av 30 bostadsrätter kan klubbas

Byggbolaget Mecon Bostad AB väntas få uppdraget att bygga 30 lägenheter vid Vårbergsvägen. Planen är att bygga bostadsrätter, i kvartersstruktur.

  • Publicerad 11:30, 8 okt 2018

Husen ska ligga i området mellan Storholmsbackarna och Vårbergsvägen, mittemot Vårbergs IP. Alldeles intill har Mecon AB sedan tidigare en markanvisning på 90 bostadsrätter.

Om exploateringsnämnden klubbar den nya markanvisningen vid sitt möte den 19 oktober får bolaget alltså bygga totalt 120 bostadsrätter i området. Det ingår i planområdet Vårbergsvägen, där totalt 1200–1400 bostäder ska byggas.

Eftersom 69 procent av bostäderna i stadsdelen i dag är hyresrätter anser Stockholms stad att det är bra att öka andelen bostadsrätter.

Den röda markeringen visar det kvarter som nu föreslås markanvisas till Mecon Bostad AB. Den blå markeringen visar den markanvisning bolaget redan fått.  Illustration: Stockholms stad