Byggplanerna för Förbifart Stockholm i sig förändras inte av förseningen – bara byggtakten. Foto: Mitt i

Byggarbetsplatserna blir kvar – så påverkas du av vägförseningen

Stockholmarna får vänta länge på en väg mellan norra och södra Stockholm – och stå ut med byggarbetsplatser längs med vägarna under tiden. Men mer trafikstrul än vad det är i dag väntas Förbifart Stockholm skona oss från.

 • Publicerad 15:57, 5 nov 2019

På tisdagen kom beskedet att Förbifart Stockholm, den 21 kilometer långa förlängningen av E4:an väster om Stockholm, försenas med fyra år. Den blir också 3,3 miljoner dyrare – från 34,4 till 37,7 miljarder kronor.

– Förseningen beror egentligen på tre delar. Två år läggs till efter att vi tvingades häva kontraktet med entreprenören vid Lovö. Ett år läggs till för att vi nu, efter att ha sprängt klart hälften av tunnlarna, ser att vi behöver mer tid till de resterande. Det sista året läggs på för att vi ska kunna garantera säkerheten i tunnlarna med allt från kameror till trafiksystem, säger projektchef Johan Brantmark.

Fakta

Förbifart Stockholm

 • Den nya sträckningen av E4 mellan Kungens Kurva och Häggvik är 21 kilometer lång, nästan 18 kilometer av vägen går i tunnel.
 • Totalt med huvudtunnel, arbetstunnel och ramptunnel blir är cirka 55 kilometer tunnel.
 • Sex trafikplatser, Kungens Kurva, Vinsta, Akalla, Ekerö, Hjulsta och Häggvik, ansluter den nya vägen till det befintliga vägsystemet vid flera europavägar.
 • Förbifart Stockholm kommer att bli lika stort som Norra länken, Södra länken, Essingeleden, Norrortsleden och Muskö tunnel – tillsammans.
Källa: Trafikverket
Visa merVisa mindre

Försenats gång på gång

Att bygget nu försenas och beräknas vara klart först år 2030 är, historiskt sett, inte något nytt. Turerna kring det massiva vägprojektet har varit flera.

Redan i samband med starten under 2014 stoppades bygget tillfälligt av regeringen och påbörjades igen först året efter. Under 2017 försenades bygget av ramptunnlar i Sätra och Smista med sex månader när Trafikverket tvingades göra om upphandlingen. 2018 stoppades bygget igen, fast den här gången vid tunnlarna i Häggvik då entreprenören NCC menade att Trafikverkets underlag var bristfälligt. I somras kom beskedet att vägbygget försenas med två år på grund av en italiensk entreprenör som uppvisat brister i arbetsmiljön och dessutom jobbat för långsamt.

– Att behöva häva ett kontrakt är alltid något form av misslyckande. Sen är det alltid viktigt att ha säkerheten i första rummet. Efter vad som har hänt har vi nu vidtagit åtgärder, säger Johan Brantmark.


Så ser det ut i tunnlarna


Inte mer trafikstrul – men längre

Den fyraåriga förseningen innebär att stockholmarna nu får stå ut med byggarbetsplatser, trafikomledningar och sprängningar under längre tid än väntat. Byggplanerna i sig förändras inte av förseningen – bara byggtakten.

– Det är ett tråkigt besked att ge och jag hoppas inte att varje enskild person som påverkas av buller och vibrationer upplever att man kommer att påverkas så mycket längre än vad man först hade tänkt, säger Johan Brantmark.

Bortsett från en längre byggprocess kommer vägprojektet inte påverka trafiken mer än vad den redan gör i dag. Trafikverket jobbar just nu för att kunna öppna mellan Hjulsta och Akalla/Häggvik tidigare.

– Det jag tycker är tråkigast med förseningen är att stockholmarna får vänta ännu längre på en väg som knyter samman norra och södra Stockholm, säger Johan Brantmark.

Byggstatus

Så bygger man i ditt område just nu

KUNGENS KURVA:

 • En helt ny trafikplats är på plats och delar av den är öppen för trafik.
 • I trafikplats Lindvreten Norra är på- och avfarter i norrgående riktning till och från E4/E20 öppna men påfarten till E4/E20 i södergående riktning är stängd tillsvidare.
 • När trafikplats Lindvreten Norra öppnar helt kommer trafikplats Lindvreten Södra att stängas under en tid för att byggas om till en cirkulationsplats. Under byggtiden kommer trafikomläggningar vara nödvändiga, tre körfält kommer alltid vara öppna på E4/E20 i vardera riktning.

 

EKERÖ:

 • Ekerövägen ska breddas med ytterligare ett körfält mellan Tappström och Nockeby för att det ska bli smidigare för bussarna att ta sig fram i rusningstrafik. I projektet ingår även att bredda Drottninghomsbron och Nockebybron, att bygga ett till tunnelrör i Lindö tunnel samt att bygga en ny öppningsbar bro vid Tappström.
 • Ekerövägen ansluter till Förbifart Stockholms tunnlar vid två nya trafikplatser som ska byggas vid Tillflykten respektive Edeby på Lovön. När Förbifart Stockholm öppnar får Ekeröborna två nya anslutningar till fastlandet och avlastar därigenom Ekerövägen genom den känsliga miljön i världsarvet Drottningholm.
 • Ombyggnaden av Ekerövägen har startat. Först ut är sträckan mellan Finnbo, strax efter Kanton till och med Lindö tunnel, där vår entreprenör arbetar på flera ställen längs sträckan. Under hösten kommer det även att märkas av aktivitet på sträckan mellan Tappström och Lindö tunnel. Så snart upphandlingen är avslutad för den sista sträckan, mellan Kanton och Nockeby, genom världsarvet Drottningholm, kan ombyggnaden starta även där.
 • I delprojektet Tunnel Lovö bygger vi bergtunnlarna under Lovön som ansluter till E4 Förbifart Stockholms södra respektive norra delar. I mars 2019 hävde Trafikverket kontraktet med entreprenören och upphandling av en ny entreprenör pågår. Under tiden utför en tillfällig entreprenör så kallade skyddsarbeten i tunnlarna för att minimera startsträckan för den nya entreprenören som beräknas vara på plats kring årsskiftet 2019/2020.

 

SKÄRHOLMEN/SÄTRA: 

 • I genomsnitt sprängs 5-20 meter i veckan i tunnlarna mellan Skärholmen och Sätra.

 

VINSTA:

 • Trafikverket bygger tunnlar vid Johannelund och Skattegårdsvägen och spränger lodräta hål vid Vinsta västra grundskola och i Gula kvarteret (Plaisirvägen) för våra fyra till­- och frånlufts­stationer som kommer att förse Förbifart Stockholms tunnlar med luft.
 • I de två på- och avfartstunnlarna vid Johannelund och vid Skattegårdsvägen borrar och sprängs cirka 5–15 meter i veckan.
 • Arbetena under jord fortsätter som vanligt där sprängningar utförs vardagar 7-22.. Transport av bergmassor sker nattetid.

 

LUNDA:

 • Trafikverket är färdiga med arbetstunneln och jobbar nu med de två tunnelrör där trafiken ska gå när Förbifart Stockholm öppnar. Sprängningar sker både norr- och söderut.
 • Förstärkningsarbeten slutförs ovan jord vid Vålberga och arbetet kommer att avslutas med en återställning av området.
 • Stockholm Exergi, utför fjärrvärmearbete på en längre strecka. Delar av det arbetet kommer att passera vägarbeten längs med Bergslagsvägen från korsningen Sörgårdsvägen. Ovanjordssprängningar kommer att genomföras.

 

HJULSTA:

 • Söder om Hästa gård pågår gjutningar för betongtråget som trafiken ska gå i så småningom. De första 20 metrarna av bergtunnlarna strax norr om Hästagård sprängs just nu, ett arbetet som beräknas pågå till senhösten.
 • En kortare del av den gång- och cykelväg som går på bro över Akallalänken mellan Barkarby och Järvafältet är avstängd. Bron är riven och gång- och cykelvägen kommer när man är klar att passera under Förbifarten. Den nya gång- och cykelvägen beräknas öppna igen när byggarbetet med E4 Förbifart Stockholm i detta område är klart.
 • I de södra delarna, i höjd med Vålberga, pågår gjutningsarbeten för betongtunneln som ska byggas. Sprängning pågår.
 • Nu pågår Bygget av den andra huvudbron och en på- och avfartsbro över Mälarbanan och E18 pågår. Framåt våren 2020 planeras den andra huvudbron vara klar.
 • Gång- och cykelvägen parallellt med järnvägen mellan Barkarby och Spånga är avstängd och kommer att öppnas för trafik igen i våren 2020.

 

AKALLA:

 • Byggandet av betongtunneln som ansluter till Akalla bergtunnel fortsätter. Bottenplattorna som körbanan går på fram till bergtunneln är färdiggjutna. Trafikverket fortsätter att gjuta betongtunneln liksom att bygga på- och avfartsramper. Till det kommer arbeten med vatten och avlopp samt markarbeten.
 • Arbetet med att spränga fram Akalla bergtunnel fortsätter. Sprängningar sker måndag till lördag 07-22.

 

HÄGGVIK:

 • Arbete pågår i området öster om E4:an mot Fyndetskogen och i området där E4:an tidigare gick. Detta för byggnationen av två 200 meter långa betongtunnlar.
 • Befintlig avfart mot norrortsleden från E4 norrgående flyttas norrut. Trafiken störs i första hand under nattetid då det mesta av arbetet utförs.
 • Omläggningen av trafiken över på den nya avfarten för trafik från E4 norrgående mot Norrortsleden och Häggviks trafikplats är uppskjuten till vecka 48.
 • Cykel- och ledningsbron mellan Hansta och Norra Kolonnvägen över nya E4 Förbifart Stockholm är nu färdiggjuten. Arbetet fortsätter med bygget av påfartsramper, montering av räcken och belysning liksom fjärrvärmeledningar.
Källa: Trafikverket
Visa merVisa mindre