Bussterminalen kan flytta från Katarinaberget

Staden måste lägga mer arbete på bussterminalen samt rita om cykelbron, enligt Slussengranskningen.

  • Publicerad 14:53, 2 feb 2015

Granskningsrapporten som presenteras idag gör klart att staden kan gå vidare med planerna för Nya Slussen och att det underlag som legat till grund för tidigare beslut i huvudsak vilar på rättvisande bedömningar.

Men experterna pekar ut vissa saker som staden måste lägga mer jobb på. Till exempel bussterminalen i Katarinaberget.

Även om det idag inte finns någon antagen detaljplan för den har granskningsgruppen haft som utgångspunkt att Nya Slussen får en bussterminal.

Måste presentera alternativ till bussterminalen

Staden bör därför göra en noggrann utredning av bussterminalen, enligt granskningsgruppen.

Utöver en miljökonsekvensbeskrivning måste staden också göra en redovisning av olika alternativ för en bussterminal.

Om staden kommer fram till en bättre placering än i Katarinaberget kan Nya Slussen ändå byggas, enligt experterna.

Så en bussterminal som placeras någon annanstans än i Katarinaberget kan ingå i helhetslösningen för Nya Slussen?

– Ja, det kan det, säger Mats Olsson, granskningsgruppens ordförande.

Granskningsgruppen ger också staden bakläxa på trafiklösningarna för cyklar i Nya Slussen.

– Det finns två stora problem. Det ena är att man blandar cykeltrafiken med busstrafiken vilket innebär försämrad framkomlighet för bussarna, framför allt på Katarinavägen, säger Reigun Thune Hedström, en av Slussengranskarna.

Cykelrampen är för brant

Det andra problemet granskarna pekat ur är höjdskillnaden mellan Gamla stan och Södermalmstorg. Framför allt på den cykelramp som ska gå till cykelbron vid tunnelbanan.

– Där blir lutningen tio procent och det är icke acceptabelt. Sex procent är okej. Det betyder att man behöver göra om det på något sätt, säger Reigun Thune Hedström.

Enligt granskningsgruppen går en sådan förändring att åstadkomma inom detaljplanen för Nya Slussen.

– Ja, min bedömning är att det går att förändra detta inom gällande detaljplan, med lite finurlighet. Men det kan inte se ut precis som på ritningarna, säger Reigun Thune Hedström.

Läs också:

Expertgruppen dömer ut en renovering av nuvarande Slusssen

Många åsikter om nya Slussen-beskedet

Fog för kritiken mot Nya Slussen

Oppositionen: Sätt igång bygget av Nya Slussen

S: Bättre version av Nya Slussen ska byggas