Fyrans buss fortsätter köra mot Östermalm även i framtiden, enligt förslaget från Keolis. Foto: Andreas Enbuske

Busskartan på Östermalm kan ritas om

Ändrade nummer, nya körvägar och linjer som tas bort. Stora förändringar väntar Östermalms alla bussresenärer, om bussbolaget Keolis får igenom sitt förslag om ändringar i busstrafiken i Stockholms innerstad.

  • Publicerad 13:03, 13 feb 2015

Det är ingen liten rockad som Keolis planerar. Bolaget, som fått i uppdrag av SL att ansvara för busstrafiken i Stockholms innerstad, har ägnat två år åt att arbeta fram det förslag som SL:s trafiknämnd nu ska ta ställning till.

– Det pågår stora utbyggnadsprojekt i Stockholm, som till exempel Norra Djurgårdsstaden, och busstrafiken behövde ses över för att få ett mer resenärsvänligt nät, säger Mats Westerberg, projektledare för nytt linjenät på Keolis, som berättar att linjenätet i Stockholms innerstad inte ändrats sedan 80-talet.

Mats Westerberg fortsätter:

– Vad vi har tittat på är att det nya linjenätet ska knyta an till framför allt de nya stadsdelarna, samt möjliggöra resor till och från de stora reseknutpunkterna i staden. Det största är att vi startar en väldigt tät trafikerad linje från västra Kungsholmen, via de centrala delarna i staden med anknytning till Citybanan, och vidare via Lappkärrsberget och universitetet.

Stora förändringar

Keolis förslag innebär förändringar på samtliga linjer. De röda bussarna får i princip ett helt nytt nät, med ändrade linjenummer och ändrade sträckningar samtidigt som gamla linjer försvinner och nya tillkommer.

För bussresenärer på Östermalm blir det stora förändringar, då många av de berörda linjerna kör i stadsdelen. Till exempel slutar alla bussar att köra på Linnégatan, och resenärer hänvisas till näraliggande hållplatser. Förändringarna innebär att boende i Norra Djurgårdsstaden får bättre bussförbindelser, något som efterfrågats under lång tid.

– Det är ett av områdena i Stockholm som växer, och där lade vi redan i december linje 73 som komplement till linje 55. Vi vill i framtiden köra linje 62 till Norra Djurgårdsstaden också.

Varför görs alla de här förändringarna?

– För att vi vill köra fler passagerare, men även mer energieffektivt, säger Mats Westerberg.

Nästa torsdag tar trafiknämnden i Stockholms stad ställning till bussoperatören Keolis förslag på den nya busslinjekartan.

Här är hållplatserna som försvinner

Ekhagstorget. Linje 50 kommer inte att trafikera denna hållplats. Linje 40 försvinner.

Stora Skuggan. Linje 50 kommer inte att trafikera denna hållplats. Linje 40 försvinner.

Engelbrektskyrkan. Kördes av gamla 42 och kommer ej att trafikeras i nya planen.

Grevgatan. Trafikeras nu av linje 56 men kommer inte att trafikeras i nya linjenätet.

Sibyllegatan. Trafikeras nu av linje 56 men kommer inte att trafikeras i nya linjenätet.

Historiska muséet, på Linnégatan. Trafikeras nu av linje 56 men kommer inte att trafikeras i nya linjenätet.

Grev Turegatan. Trafikeras nu av linje 56 men kommer inte att trafikeras i nya linjenätet.

Visa merVisa mindre