Satsningen på framkomlighet beskrivs som viktig för utvecklingen av kollektivtrafiken och något som gör nytta för restiden och miljön. Foto: Mostphotos

Bussarna en kilometer i timmen snabbare – efter år av arbete

Efter flera års arbete med att göra linjerna 178 och 179 snabbare och mer pålitliga kommer nu delfacit. Resultatet visar bland annat en viss minskning i restid, och bussar som har kunnat höja farten.

  • Publicerad 15:01, 21 aug 2020

Trafikförvaltningen jobbar, som Mitt i tidigare har rapporterat, sedan 2017 ihop med Stockholms stad för en ökad bussframkomlighet för busslinjerna 178 och 179. Även övriga 170-linjer samt stombusslinjerna 1-6 omfattas av satsningen.

Målet är att genom bland annat nya busskörfält och trimmade trafiksignaler korta ner restiden samt att öka förutsägbarheten och pålitligheten i bussarnas tidtabell.

Fakta

Berörda busslinjer

  • 178:an går mellan Jakobsbergs station och Mörby station via Kista centrum.
  • 179:an går mellan Vällingby och Sollentuna via Kista centrum.

Kapat minuter

Under 2018 och 2019 har bland annat resandestatistik, körtider och hållplatstider samlats in, och en färsk uppföljning för den här perioden visar att restiden för passagerare som åker med 178:an har minskat med i snitt 50 sekunder på morgonavgångarna. På eftermiddagarna har restiden kortats med 1,5 minut.

Den tid som bussarna på linje 178 står still vid hållplatserna har minskat med en sekund i en riktning och ökat med en halv sekund i motsatt riktning.

För linje 179 har det gått bara marginellt snabbare än tidigare på morgnarna medan det går 1,5 minut snabbare på eftermiddagarna. Tiden vid varje hållplats har för 179:an minskat med runt en halv sekund beroende på riktning och tid.

Har kunnat köra snabbare

Uppföljningen visar också att medelahstigheten för bussarna på linje 179 inte har förändrats, medan chaufförerna på linje 178 har kunnat köra i snitt en kilometer i timmen fortare jämfört med tidigare. En ynka förbättring kan tyckas, men som kan ha stor påverkan. I fjol visade till exempel en uträkning från bussbolaget Nobina att om Sveriges busstrafik i genomsnitt skulle bli just en kilometer i timmen snabbare skulle det leda till en rejäl resandeökning och 11 miljoner fler resor med busstrafiken per år i landet.

– Fler och snabbare bussar skulle ge kollektivtrafiken betydligt fler resenärer, men i våra storstadsområden saknas ofta förutsättningar att köra mer och snabbare trafik på grund av bristande framkomlighet, sa Nobinas vice vd och marknadschef Jonas Kempe om uträkningen.

Kortare stopp vid hållplatserna

Trafikförvaltningens uppföljning har gjorts för att ta reda på vilka insatser som ger effekt och vilka åtgärder man ska satsa på framöver. Politikerna i trafiknämnden fick information vid sitt senaste sammanträde, och satsningen på snabbare bussar pågår fram till 2021.