Kö. Sträckan Danderyds sjukhus – Ekerö består av mycket kötid för bussresenärerna. Genrebild. Foto: Leif Oldenburg/Mikael Andersson

Buss 176 och 177 mest ködrabbade i länet

Trött på att fastna i trafiken? Det är politikerna i Solna stad och Region Stockholm också. Nu vill man utreda vidare hur framkomligheten för stombussarna ska bli bättre.

  • Publicerad 11:15, 11 feb 2020

Frösundaleden har särskilt fokus för oss

I en undersökning perioden 8 januari till 6 februari, konstaterade SL att de busslinjer som drabbas mest av köer är linje 176 och 177. Båda går mellan Danderyd kommun och Ekerö kommun, via Solna och Bromma, där det största problemet är framkomligheten.

Stockholms stad, Solna stad, Ekerö kommun, Region Stockholm och Trafikverket har tillsammans studerat stombusstrafiken för sträckan Tappström – Brommaplan – Solna centrum. Stråket har i sin tur delats upp i flera delsträckor där olika åtgärder presenterats, (se faktaruta).

Förslagen innebär inga förändringar av själva busslinjerna, men har som mål att minska kötiderna.

– Båda linjerna har tillsammans över 16 000 påstigningar per dygn. Längs Frösundaleden är medelhastigheten under högtrafik fyra kilometer per timme. Sträckan Ekerö centrum – Solna centrum borde med god framkomlighet ta 25 minuter, idag under högtrafik tar det nästan en timme, säger Tomas Eriksson (MP), miljö- och kollektivtrafikregionråd.

Även Magnus Persson (C), ordförande i tekniska nämnden i Solna stad, håller med om att linje 176 och 177 är problematiska.

– Det här drabbar Solnaborna som fastnar och blir försenade. Det blir färre avgångar vilket gör att bussarna blir otillförlitliga och gör att det blir mindre attraktivt att åka buss, säger Magnus Persson.

Fördjupade utredningar behövs

Enligt förslagen skulle åtgärderna innebära restidsvinster i morgonrusningen på mellan åtta och tio minuter i respektive riktning.

Tomas Eriksson menar att en dialog med Solna stad behövs för att titta närmare på de förslag som ligger på bordet.

– Det viktiga är under året att vi kommer vidare i diskussionen om konkreta åtgärder och finansiering, säger han.

För att underlätta framkomligheten efter Huvudstabron mot Ekerö ska ett busskörfält fortsätta i södergående riktning på Norrbyvägen, dock med avbrott för korsningar. Även mindre åtgärder på Drottningholmsvägen föreslås.

Totalt beräknas kostnaderna för de föreslagna åtgärderna bli cirka 130 miljoner kronor. Vem som ska betala för åtgärderna är beroende av vilken kommun som ansvarar för vägen.

Kommunerna har möjlighet att söka statlig medfinansiering med upp till 50 procent för åtgärder på det lokala vägnätet.

Men både Magnus Persson och Tomas Eriksson är överens om att fler utredningar behövs innan man kan fastställa vilket investeringsbehov som behövs.

– Frösundaleden har särskilt fokus för oss, och vi vill ha en bra dialog med regionen, säger Magnus Persson.

Några av åtgärdsförslagen

Anlägga busskörfält både på Huvudstaleden och Frösundaleden, men även signalreglering mellan korsningen Huvudstaleden, Frösundaleden och Tritonvägen med busskörfält i båda riktningarna.

Busskörfält i båda riktningarna på Huvudstabron.

Hållplatsen Solnahallen i riktning mot Solna centrum föreslås flyttas till efter Ankdamsgatan.

Längs Kvarnbacksvägen mellan Ulvsundaplan och Brommaplan föreslås busskörfält i båda riktningarna. Hållplatsen Hemslöjdsvägen föreslås utgå.

Trafikverket har redan planerat att ett nytt busskörfält i riktning mot Ekerö ska anläggas på Ekerövägen. Därför föreslås det att mindre ombyggnationer av hållplatserna på Drottningsholmsvägen görs för att stombussen ska kunna passera stillastående röda bussar.

Källa: Region Stockholm

Visa merVisa mindre