Trygghet. Stadsdelen vill rusta upp otrygga platser i Tensta. Foto: Mostphotos

Buskagerensning ska göra Tensta tryggare

Tensta kan bli tryggare genom bättre siktlinjer och rensning i otrygga buskage – det tror Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, som ansökt om 1,5 miljoner för att kunna rusta upp olika platser i området.

  • Publicerad 16:50, 30 sep 2020

Under det senaste nämndmötet klubbade Spånga-Tensta igenom tre ansökningar om sammanlagt 1,5 miljoner kronor från stadens trygghetsfond, för att kunna genomföra trygghetsskapande åtgärder i Tensta.

Stadsdelen ansöker om 800 000 kronor för att rensa upp på Taxingeplan, 500 000 kronor för att öppna upp siktlinjer i otrygga buskage och skapa utrymme i skogar och dungar runt om i Tensta, samt 200 000 kronor för att göra Tenstaplan tryggare.

– Det är olika åtgärder som kommer göra det mindre dramatiskt och otryggt när mörkret faller. Det är egentligen enkla, basala saker men som kommer ha otroligt stor betydelse för tryggheten, säger Ole-Jörgen Persson (M), ordförande i Spånga-Tenstas stadsdelsnämnd.

Riktat till kvinnor, barn och äldre

I ansökningarna står att insatserna främst riktar sig till kvinnor, barn och äldre, som är extra drabbade av otryggheten i området.

– Man har gjort trygghetsinventeringar, där de här områdena pekats ut som extra otrygga. Det är platser där det dumpas stöldgods, det sker droghandel, det finns råttor och annat. Man måste göra något åt det helt enkelt.

Får stadsdelen pengarna kommer insatser ske direkt.

– De pengar man får måste man använda i år, och de här åtgärderna hinner vi med, säger Ole-Jörgen Persson, och fortsätter:

– Jag är positiv till att vi kommer få medlen. Det är konkreta och bra ansökningar, väldigt tydliga och helt i linje med vad trygghetsutskottet efterfrågar. Det här kommer bidra till en ökad trygghet, vilket känns extra viktigt i Tensta just nu.