Borta. Stadsdelen har skördat buskage för att göra platser tryggare. Foto: Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Buskage i Rinkeby borta efter trygghetssatsningar

Varje år gör Rinkeby-Kista ett antal trygghetsvandringar, där boende får peka ut otrygga delar. Nu har en mängd buskage i Rinkeby tagits bort, för att göra platserna ljusare och säkrare.

  • Publicerad 12:09, 10 nov 2020

Tillsammans med invånare, andra förvaltningar och de lokala fastighets- och bostadsbolagen gör Rinkeby-Kista då och då trygghetsinventeringar på olika platser i stadsdelen. Syftet är att undersöka vad som kan förbättras ur ett trygghetsperspektiv.

– Det kan handla om alltifrån klotter som måste bort, lampor som behöver bytas ut och parkbänkar som behöver fräschas upp, säger Benjamin Dousa (M), ordförande i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.

Tagit bort buskage

Under den senaste vandringen i Rinkeby framkom att flera platser hade problem med vildvuxna buskage, som upplevs skymma sikten och göra platserna mörka och osäkra. Därför har stadsdelen nu tagit bort buskarna längs en stor del av södra Rinkebygången och på Fornbyvägen.

Nu uppmanar stadsdelen invånare att höra av sig om de har något annat område som de anser borde inventeras.

– Känner man till fler platser i stadsdelen som man känner är otrygga eller smutsiga så är man alltid välkommen att höra av sig till förvaltningen eller direkt till mig. Vi försöker alltid åtgärda det så snabbt som möjligt, säger Benjamin Dousa.