Jan Kaskinen är arg på Trafikverket som tagit ner de bullerskyddnade träden vid Terapivägen. Något bullerplank blir det inte. Foto: Pekka Pääkkö

Bullrig väg flyttas närmare bostäder

Huddingevägen genom Flemingsberg flyttas i vår. De som bor på Terapivägen får sedan 20 000 bilar per dygn ­alldeles inpå knuten. Något skydd byggs inte och många är rädda för ökat buller.

  • Publicerad 15:46, 12 jan 2015

– Förut var det massa träd här som fungerade som en ljudbarriär. De stod ganska tätt. Nu har de tagit bort allt, säger Jan Kaskinen.

Enstaka träd står i slänten framför höghusets orange fasad. Bortan­för dem dundrar lastbilar och bilar förbi på Huddinge­vägen. Mellan slänten och vägen arbetar Trafikverket med att flytta hela Huddingevägen närmare Flemingsbergs centrum. Flytten ska göra plats åt ett järnvägsspår till och ska vara klar i juni.

– Det kom som en chock. En dag började de kapa träden framför huset. Vi fick stopp på dem precis där vår mark börjar, säger Åsa Kolobova, styrelsemedlem i bostadsrättsföreningen på Terapivägen med 500 lägenheter.

I korsningen med Hälsovägen flyttas Huddingevägen runt 25 meter. Sedan gör den en sväng ner mot dagens sträckning och vidare in mot centrala Huddinge. Flytten av vägen där 20 000 bilar kör förbi varje dygn oroar de boende.

– Våra fönster från 1975 isolerar inte ljud särskilt bra. Allting hörs, säger Jan Kaskinen, vars lägenhet ligger på gaveln i huset närmast Huddingevägen.

Husen i Flemingsberg utsätts redan i dag för mycket buller. Enligt mätningar ligger såväl maxnivåerna från järnvägen som det konstanta trafikbullret klart över riksdagens riktvärden. Riktvärden som man kan göra avsteg från om det finns mycket kollektivtrafik och service.

Trots att vägen kommer närmare och att en massa träd försvunnit hjälper Trafikverket varken till med bullerplank eller isolerande fönster. Orsaken är att mängden bilar på vägen inte förväntas öka.

– Vi bedömer från fall till fall och bygger man för att öka kapaciteten och går över vissa värden gör vi vissa åtgärder, säger Erika Eklund, projektledare vid Trafik­verket.

Enligt henne mäter Trafikverket bullret såväl före som under och efter flytten av vägen, för att se om det blir en förändring.

– Vi har sett i våra uträkningar att avståndet påverkar men att det påverkar marginellt.

Bostadsrättsföreningen är besviken över de uteblivna åtgärderna och skeptisk till löftet om att bullret inte ska bli värre. Att själva byta till tätare fönster är en jätteaffär som man inte börjat planera.

– Vi har flera andra påkostade projekt, nyss bytte vi till exempel ventilationen, säger Åsa Kolobova.

Det kom som en chock. En dag började de kapa träden.åsa kolobova, flemingsberg

Fakta

Vägflytten ska vara klar i sommar

Den 12–18 januari stängs gångtunneln från Terapivägen under Huddingevägen av. Den behöver förberedas för flytten av vägen.

Den 11 februari håller Trafik­verket ett informationsmöte för allmänheten om arbetet. Detaljer ska skickas ut till berörda.

Under våren flyttas Huddinge­vägen. I början av sommaren ska arbetet vara klart. Efter sommaren ska man göra plats för det extra spåret vid tågstationen.

Källa: Trafikverket

Visa merVisa mindre