Tomten där markarbetena pågår för de tillfälliga modulbostäderna. På bild, Raitis Freimanis och Rolf Lindström som är några av flera i området som är kritiska mot bygget som man tycker byggs på fel plats. Foto: Stefan Källstigen

Bullret för högt vid modulhusbygget

Bullret vid modulhusbygget i Beckomberga har varit högre än riktvärdet för en rad grannar. Hörselkåpor eller evakueringserbjudande erbjuds de som lider svårast.

  • Publicerad 23:31, 5 okt 2020

De 83 tillfälliga modulbostäderna längs Spångavägen i Beckomberga mellan Vällingby och Bromma byggs för nyanlända med uppehållstillstånd. Till sommaren 2021 ska de stå klara och de får stå på marken i högst 15 år.

Bygget sker på en våtmark och projektet är omtvistat bland boende i området. Nu visar också undersökningar att byggbullret hittills varit för högt under perioder.

Under två veckor pågick arbetet med att sätta pålar i marken, för att minska risken för sättningar.

Bullret högre än riktvärdet

Nu visar mätningar att fyra intilliggande villor riskerade att drabbas av för högt buller inomhus och att ett 40-tal villor samt ett okänt antal lägenheter riskerade för högt buller utomhus.

Bullret var alltså högre än riktvärdet, trots att projektledningen använde en bullerreducerande matta i maskinen.

– Tyvärr har bullernivåerna överskridits i en del av området och det är olyckligt, säger byggprojektledaren Idris Yasin.

Tomten längs Spångavägen i Beckomberga där det skall byggas modulbostäder. Foto: Stefan Källstigen

Modulbostäderna i bostadskrisen

Modulbostäderna i Beckomberga är en del av stadens boendeplan från 2016 för asylsökande med uppehållstillstånd. 2019 anvisades 1 188 nyanlända till Stockholms stad, 2020 är det 865 och 2021 preliminärt 790.

Tillfälliga mobila bostäder ser under pandemin ut att bli en än viktigare del i bostadsbyggandet i Stockholms län. 2015-2019 började 83 000 nya bostäder att byggas, men coronapandemin har gjort att byggandet tappat fart.

Under 2020 väntas antalet färdiga bostäder sjunka från drygt 16 000 (2019) till 13 000–14 000, enligt länsstyrelsens bostadsmarknadsrapport för 2020.
 

Visa merVisa mindre

Hittills har 23 klagomål kommit in till staden på byggarbetet. Flera gäller bullret men även andra synpunkter har kommit in.

Och det finns risk att bullervärdena överskrids på nytt framöver.

– Ett antal grannar har erbjudits bullerreducerande hörlurar eller evakueringsboenden, säger Idris Yasin.

Rolf Lindström är en av grannarna som klagat på byggets framfart. Vi träffar honom i samband med att pålningen är över.

Såhär ska modulbostäderna se ut när de väl är klara och inflyttningsredo till sommaren 2021. Foto: Illustration: Brunnberg och Forshed

– Vi var intresserade av hörselkåpor, men blev erbjudna det först när det var två dagar kvar av pålningen. Det är väldigt märkligt, säger Rolf Lindström.

Fick ni några?

– Nej, efter erbjudandet hörde vi inte mer om det. Vi har fortfarande inte fått hörselkåporna.

Rolf Lindström säger att han pratat med många i kvarteren som fått problem genom oväsendet.

– De började påla utan att förvarna. Då är det klart att folk undrar vad som låter. Väldigt många arbetar hemma under pandemin och det blir ju svårt med allt buller, säger han.