Bygge. Modulhusen i Beckomberga väntas stå klara preliminärt våren 2021. Foto: Raitis Freimanis

Bullermätning efter klagomål vid modulhusbygge

Bygget av modulhusen i Beckomberga fortsätter. Just nu sker pålningsarbete i marken, något som väckt stark kritik bland grannar.

  • Publicerad 11:49, 26 aug 2020

Främst hur stor yta som ska pålas som spelar roll.

Modulhusen vid Spångavägen/Kopparbacken har varit planerade sedan 2015. Det är Stockholms stad tillsammans med Stockholmshem som står bakom projektet. Det ska bli tillfälliga bostäder för nyanlända vuxna och familjer som fått permanent uppehållstillstånd.

LÄS ÄVEN: Nu kan modulhus börja byggas i Beckomberga

De senaste veckorna har arbetet startat med att påla i marken (se faktaruta), något som väckt kritik från boende i området. I lokala Facebookgrupper ifrågasätter man om pålningen är tillåten, med tanke på att den inte nämns i det tillfälliga bygglovet.

Men det tillfälliga bygglovet ger rätt att uppföra en viss byggnad, inte vilken grundläggningsmetod som ska utföras, menar staden.

– Dock krävs ett startbesked, och där nämns pålningen. Vi har tillstånd att påla, säger Elana Omer, projektledare på exploateringskontoret.

LÄS ÄVEN: Stockholmshems nya besked om marken i Beckomberga

Förhöjda bullernivåer

Det är cirka 215 pålar som ska ner i marken, ett arbete som planeras pågå fram tills den 3 september. Idris Yasin, byggprojektledare på exploateringskontoret, säger att det även har kommit synpunkter från boende angående bullret. I måndags gjordes en bullermätning för att ta reda på om ljudet överskrider Naturvårdsverkets riktvärden.

– Det preliminära resultatet visar att vi hade förhöjda bullernivåer vid pålning med hänsyn till husens läge i förhållande till arbetena. Vi avvaktar rapporten som beräknas komma inom de närmaste dagarna, skrev Idris Yasin i ett mejl på tisdagen.

Staden för nu en diskussion med entreprenören om vilka typer av åtgärder som kan vidtas för att minska bullret.

"Antalet säger inte mycket"

Enligt Mattias Larsson, byggnadsinspektör på stadsbyggnadskontoret, har deras tillsynsavdelning tittat på projektets avvecklingsplan efter den kritik som kantat projektet. Där står det att pålar kan lämnas kvar i marken efter att modulerna flyttas från platsen.

– Antalet pålar säger inte så mycket, utan det är främst hur stor yta som ska pålas som spelar roll. Men vi ska åka ut till platsen för att se vilken omfattning pålningen har, säger Mattias Larsson.

På gång. Det är 215 pålar som ska ner i marken. Foto: Raitis Freimanis

83 modulbostäder

Bygget har överklagats av grannar flera gånger, och ärendet gick upp i högsta instans, Mark- och miljööverdomstolen. Men domstolen gav inte prövningstillstånd, och bygglovet vann därför laga kraft i slutet av 2017.

Pålningsarbete innebär att man sätter pålar i marken för att minska risken för sättningar eller brott.