Planerar. Tomas Flykt från Trafikverket har koll på Nockebybron. Foto: Mikael Andersson

Buller när Nockebybron ska breddas

Har du störts av vägarbetet vid Ekerövägen? Då får du hålla ut ett tag till. Breddningen av Drottningholmsvägen-Ekerövägen fortsätter till 2023.

  • Publicerad 16:01, 9 okt 2020

Varje träd ska vi skydda och hantera

Ombyggnaden av Ekerövägen är igång mellan Tappström och Nockeby. Bygget märks av i allt fler områden. Nu är det dags för den tredje och sista delen mellan Edeby fram till Nockeby.

Mitt i Mälarö möter Tomas Flykt, projektledare vid Trafikverket, vid Nockebybron. Han berättar om hur hur vägen på bron ska breddas. Ett arbete som väntas ta fart under början av nästa år.

– Först ska broarnas lager bytas ut. Det kommer att märkas för trafikanter då vi trycker ihop trafiken mitt på bron.

– Därefter ska bron breddas en meter åt vardera håll för att få plats med det nya fjärde körfältet. Då måste vi också flytta trafiken, men då är vi inte lika beroende av att trafiken ska vara i mitten.

Många utmaningar

På stöden under bron finns det skydd för glidlagren så att bron kan röra sig. För att kunna byta dessa måste hela brobanan lyftas upp. Arbetet med dessa beräknas ta sex månader.

Bredare. Nockebybron som binder ihop Bromma med Mälaröarna ska breddas en meter på varje sida. Foto: Mikael Andersson

Projektledare. Tomas Flykt. Foto: Trafikverket

– Utmaningen är att det är en befintlig bro där vi ska tillföra något nytt in i konstruktionen. I den bästa av världar kommer det att gå alldeles smärtfritt, men det kan också finnas överraskningar som att armeringen inte ligger som den ska eller att betongen visar sig vara i sämre skick än vi trott, säger Tomas Flykt.

Förutom broarna ingår också världsarvet och Drottningholm i denna fas av projektet. Här har det behövts extra mycket planering. Kontrollprogram har pågått för att säkerställa att inget förstörs.

Fullt pådrag. Planerna för Ekerövägen. Foto: Trafikverket

– Vi måste lära oss att hantera våra maskiner så att de inte vibrerar. Det är väldigt känsliga fastigheter. Även parkområdet är känsligt. Varje träd ska vi skydda och hantera som om det är en byggnad, vi får inte gräva av rötter utan måste varsamt ta fram dem.

Ljudligt arbete

För trafikanterna blir största skillnaden nu att arbetet ska pågå på hela sträckan från Nockebybron.

– Det kommer kanske att upplevas som krångligare för att vi är här, men det ska inte ta så mycket längre tid att åka. Däremot kommer det att bullra en hel del.

Arbetet beräknas vara färdigställt hösten 2023.

Ett extra körfält

I dag finns ett körfält mot Ekerö och två körfält in mot stan. När arbetet är klart ska det finnas två körfält i varje riktning varav ett är avsatt för kollektivtrafik.

Breddningen av vägen tillhör projekt Förbifart Stockholm då området ligger är en viktig knutpunkt.

2023 ska Ekerövägen stå klar. 2030 ska hela Förbifart Stockholm vara klar.

Den del av projektet som inkluderar två trejdedelar av Ekerövägen utgör en kostnad på cirka 1, 2 miljarder kronor.

Visa merVisa mindre

Prislapp för bygget

Den del av projektet som inkluderar två trejdedelar av Ekerövägen utgör en kostnad på cirka 1, 2 miljarder kronor.

Den tredje delen som utgör en del av E4 Förbifart Stockholm inkluderar därmed mer än bara vägbreddningen. Den delen utgör en kostnad på cirka 500 miljoner kronor.

Framtidsvy. Illustration över Kärsön/Nockebybron i riktning mot Bromma. Denna illustration inte är en exakt bild på hur det kommer att se ut, utan en datoranimeration. Foto: Trafikverket

Många tips om ungdomar som dricker och kör

Nyheter Insats. Fler poliser ute på kvällar och helger Allt fler tips kommer in till polisen om unga som kör mopedbilar eller mopeder med alkohol i kroppen. Polisen vädjar nu till föräldrar om hjälp. Dessutom satsar man på att vara ute mer på kvällarna.tisdag 27/10 16:48

Klockan tio smäller det – varje dag

Nyheter Regelbundna sprängningar när ny tunnel byggs Varje dag klockan tio, sex månader framöver, blir det stopp framför Lindötunneln. Då sprängs det nämligen i berget då en ny tunnel ska ta plats.fredag 23/10 15:45