Buller kring Kungens kurva på natten

Det finns risk för nattbuller från arbetet med Förbifart Stockholm i Skärholmen. Trafikverket har fått tillstånd att arbeta natt fram till den 10 juli.

  • Publicerad 09:35, 18 maj 2016

Boende kring Kungens kurva har fått vänja sig vid buller från sprängningarna vid Förbifart Stockholms byggarbetsplatser.

Smällarna hörs vida omkring, men för dem som bor nära är det förstås kännbarast.

Nu finns risk för störande buller även nattetid, från 22.00–07.00.

Några sprängningar blir det inte på natten. Däremot blir det tunga lastbilstransporter ur berget, vid arbetsplatsen på Skärholmsvägen mittemot Skärholmens centrum.

Där byggs en bussramp in i den vägtunnel som ska löpa från Kungens kurva till Häggvik.

– Berget där har varit sprucket, inte homogent och tätt. Därför har det tagit längre tid att jobba sig in än vad vi beräknade. För att komma i kapp tidsplanen måste vi därför börja jobba även nattetid med att lasta ut berg som vi sprängt bort under dagen, säger Tomas Holmström, miljöansvarig för projektet Förbifart Stockholm.

Trafikverket bedömer att man klarar riktvärdena för buller under nattarbetet, men det är inte säkert.

Därför har man sökt tillstånd hos Stockholms stads miljöförvaltning, om att få arbeta natt, till och med den 10 juli.

Nu har man fått sitt tillstånd.

– Vi kommer att ha mätutrustning på plats för att se hur bullervärdena ligger. Vi tror dock inte att de kommer att överskridas, säger Tomas Holmström.

Bullervärdena ska redovisas till miljöförvaltningen som sedan ska avgöra om Trafikverket får fortsatt tillstånd att arbeta natt även efter den 10 juli, om det behövs.

Om en del i bygget försenas blir det en dominoeffekt som sinkar alla, vilket gör det dyrare.

– Det är viktigt att komma i kapp tidsmässigt eftersom det sinkar entreprenörer som jobbar med Förbifarten om någon del kommer efter. Förseningar kostar väldigt mycket pengar för alla, säger Tomas Holmström.