Förändringar. Trafiken dras om på sina håll i Vinsta under sommaren, på grund av bygget av Förbifart Stockholm. Foto: Mikael Andersson

Buller att vänta i Vinsta i sommar

Arbetet med trafikplats Vinsta, en del av vägbygget E4 Förbifart Stockholm, har inte gått någon Västerortsbo förbi. Nu går bygget in i en intensiv – och ljudlig – fas.

  • Publicerad 15:06, 29 maj 2020

De få kilometer som går ovan mark syns och hörs mest.

I sommar kan man räkna med en hel del buller kring trafikplats Vinsta.

Många nya arbeten med trafikplatsen drar igång i juni. Bland annat påbörjas bygget av en ny gång- och cykelpassage under Bergslagsvägen vid Coop, nya gång- och cykelbroar vid Skattegårdsvägen, en ny bullervall och två nya cirkulationsplatser på Bergslagsvägen.

– Vi behöver lägga om ledningar och förstärka marken inför den nya gång- och cykelviadukten, säger Maria Rydén, projektledare på Trafikverket.

Hennes kollega Mattias Hörnsten som är samordnande byggledare visar var den nya cykelvägen ska gå.

– Det har varit stora krav på oss att lösa gång- och cykelvägar eftersom det är ett regionalt stråk. Den östra cykelvägen kommer försvinna för gott och den nya cykelvägen på västra sidan kommer vara fem meter bred, säger han.

Översikt. "Vi kommer komplettera vissa sträckor med bullerskydd" säger Maria Rydén, projektledare på Trafikverket. Foto: Mikael Andersson

Ljudligt arbete

Den 31 maj stängs östra delen av Skattegårdsvägen av. Bilister, fotgängare och cyklister hänvisas istället till Lövstavägen och Krossgatan.

– Inför bygget av gång- och cykelpassagen under Bergslagsvägen kommer vi att behöva sponta och påla för att förstärka marken, arbeten som kommer att låta en del, säger Maria Rydén.

Hon pekar på de stora sponterna som ska ner i marken.

– De få kilometer av E4 Förbifart Stockholm som går ovan mark syns och hörs mest. Bankpålning och spontslagning är väldigt bullrigt, men vi gör allt vi kan för att lindra bullersituationen. Vi kommer komplettera vissa sträckor med bullerskydd, säger Maria Rydén.

För att klara av bullerrestriktionerna är arbetstiden normalt sett 07-19 ovan jord. Bullerskärmar har, om än lite försenat, nu anlänt från Slovenien. Även bullermattor och containrar ska stoppa ljudvågorna.

Tunnelbygge. Bygget av Förbifart Stockholm fortsätter i full fart i sommar, och kommer att låta en hel del uppger Trafikverket. Foto: Mikael Andersson

Bullermattor. Här är den nya delen av Bergslagsvägen som precis tagits i bruk. Foto: Mikael Andersson

Bygger ett pussel

Just nu sprängs det även en hel del i tunnelnerfarten vid Skattegårdsvägen. Det är i början av sprängningsarbetet som det låter högst och markvibrationerna känns som mest. Men inom några veckor kommer de vara igenom till huvudtunneln.

– Vi spränger otroligt små laddningar, men det låter ändå otroligt högt, berättar Mattias Hörnsten, samordnande byggledare.

För att leda om trafiken så byggs just nu en helt ny del av Bergslagsvägen. Första delen togs i bruk redan förra helgen.

– Den kommer ligga i tre år, sedan bygger vi bort den och lägger gräsmatta där, säger Mattias Hörnsten.

Tidigare jobb under jord

Sedan 2016 har Trafikverket varit igång med tunnelarbetet i Vinsta, medan markarbetet har låtit vänta på sig. Förhoppningen är att trafikplatsen ska vara klar 2023.

– Men vi får se om vi stöter på något hinder, säger Maria Rydén.

För Trafikverket har det varit ett minutiöst pussel att få till alla arbeten på rätt ställe vid rätt tid. Många aktörer är med i ekvationen, exempelvis har Stockholm vatten passat på att lägga om sina rör och elbolaget Ellevio likaså.

Planen är att hela E4 Förbifart Stockholm ska stå färdig 2030.

Detta händer i Vinsta

✓ Tunnlar byggs vid Johannelund och Skattegårdsvägen.

✓ I de två på- och avfartstunnlarna vid Johannelund och vid Skattegårdsvägen borrar och spränger Trafikverket cirka 5-15 meter i veckan. Arbetena under jord utförs vardagar klockan 07.00-22.00. Arbetena över jord 07.00-19.00. Transport av bergmassor sker nattetid.

✓ Ombyggnad av Bergslagsvägen mellan Bergslagsplan och Skattegårdsvägen. Två nya cirkulationsplatser, en vid Johannelund och en vid Skattegårdsvägen, ledningsomläggningar samt nya gång- och cykelvägar.  

✓ Förhoppningen är att trafikplatsen ska vara i bruk 2023.

Visa merVisa mindre

Omdirigering. Här sker avstängningarna. Foto: Trafikverket

Det händer på Ekerö

Till och med september kan trafiken på Ekerövägen stoppas i bägge riktingar även klockan 19.30, utöver klockan 10 och 13. Detta på grund av sprängningar i berget vid Lindö tunnel.

I Tillflykten förbereds det för spräningar för tunnelmynningarna. Det ska även byggas en trafikplats. Trafiken behöver dock inte stängas av. Sprängningar kan ske vardagar mellan kl 7–22.