Säby sim- och sporthall. För fundamenten i bassängen väntar en kostsam renovering. Foto: Ulrika Lind

Budgeten: Simhallen i Salem ska renoveras

Salems kommun tar höjd för en ansträngd budget till följd av coronapandemin. Samtidigt väntar investeringar. – Vi behöver sätta fart på renoveringen av Säby Sim- och sporthall nu, säger kommunalrådet Lennart Kalderén (M).

  • Publicerad 05:15, 10 nov 2020

Budgeten för 2021 och planen för åren 2022 och 2023 ska klubbas av kommunfullmäktige den 19 november. Men nu finns ett förslag från den styrande Alliansen.

Bygget av skolan och idrottshallen i Fågelsången är igång och kommer att sluka en stor del av investeringspengarna.

30 miljoner till simhallen

Samtidigt presentar Alliansen nya investeringar, om än inte lika stora. Ett av dem är renoveringen av Säby sim- och sporthall. Här avsätter Alliansen 30 miljoner kronor fram till 2023.

– Det är framförallt bassängen som behöver insatser för att förlänga livslängden på den. Vi har väntat med den investeringen tidigare för att om möjligt få med den renoveringen i ett totalprojekt för Salems centrum, säger Lennart Kalderén (M).

Det stora centrumprojektet har dröjt.

– Nu känner vi att vi behöver sätta fart på renoveringen.

Förslag på besparingar

Samtidigt tar kommunen höjd för att de kan komma att pressas av coronapandemin. Därför finns flera besparingsförslag för att skapa en buffert i ekonomin.

För barn- och utbildningsnämnden som ska spara 1,25 miljoner kronor föreslås den största besparingen i att en logopedtjänst tas bort med hänvisning till att behovet minskat. Socialnämnden ska spara 1,9 miljoner kronor och här hittas den största föreslagna besparingen vid korttidsboendet Vattentornet där kommunen ser ett minskat behov.

Oförändrad skatt i Salem

Salems driftbudget 2021 ligger på drygt drygt 1 miljard kronor.

Budgetförslaget ska ge ett överskott på drygt 10 miljoner kronor.

Det finns förslag på besparingar på 3,7 miljoner kronor 2021. Men nämnderna kan välja alternativa lösningar.

Kommunalskatten blir oförändrad: 19,67 kronor per hundralapp.

Visa merVisa mindre