Aida Hadzialic (S) anser att sjukvården får alldeles för lite pengar i 2021 års budget. Foto: Hanna Lilja / Ingrid Johansson

"Budgeten leder till fler varsel på sjukhusen"

"Samma gamla politik trots att omvärlden har förändrats" och "svältbudget". Så kommenterar Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna i Region Stockholm den blågröna budgeten.

  • Publicerad 09:51, 12 okt 2020

De kommer inte att få ihop sina verksamheter, och det blir nya varsel.

En tuff budget, men ändå mer pengar till sjukvård och kollektivtrafik. Det var den styrande blågröna koalitionens budskap när 113-miljardersbudgeten för Region Stockholm 2021 presenterades förra veckan.

Men det imponerar inte på de partier som är i opposition.

– Sjukhusen får en uppräkning av sina kostnader med 1,5 procent, vilket de facto är en nedskärning. De kommer inte att få ihop sina verksamheter, och det blir nya varsel, säger Aida Hadzialic (S).

Majoritetens budget: "Djup ekonomisk kris"

Gammal vårdskuld

Hon menar att det fanns en vårdskuld redan innan corona-pandemin bröt ut och att köerna nu växer ännu mer.

– Det är samma gamla politik trots att omvärlden har förändrats, säger hon.

Vårdvalen för dyra

Inte heller förslaget att minska kostnaderna för vårdvalen finner nåd.

– Vi välkomnar det, men hade önskat en ny riktning här och nu med omprioriteringar av resurser från vårdvalsmarknaderna och till sjukhusen och till personal, så att fler vårdplatser kan öppna.

Täcker inte kostnaderna

Sverigedemokraterna tycker att det är en "svältbudget":

– Tillskotten täcker knappt de årliga pris- och lönekostnaderna för sjukhusvården och primärvården, säger Gabriel Kroon, gruppledare (SD) i ett pressmeddelande.

"Populistiskt"

Han menar att det saknas visioner för hur sjukvårdssystemet kan utvecklas.

– I stället lägger man populistiska förslag som att inrätta en ny klimatnämnd och ställer sjukvårdsutveckling åt sidan, säger han.

Vill höja skatten

Vänsterpartiet påpekar å sin sida att det blågröna styret undviker att redogöra för de avgiftshöjningar som "drabbar vanligt folk".

Patientavgiften hos specialistläkare höjs från 350 till 400 kronor, taxan för undersökning hos Folktandvården blir 887 kronor mot dagens 865 och en funktionshindrad får betala en avgift om 500 kronor för hjälpmedel. Dessutom höjs SL:s månadskort.

Det slår mot dem som har det sämst ställt, skriver de i ett pressmeddelande, och föreslår en skattehöjning om 60 öre för att täcka hålen i regionens ekonomi.