Budgetleende. Kommunalråden Lisa Edwards (C), Martin Normark (L). Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) och kommunalrådet Jan Stefansson (KD). Foto: Upplands-Bro kommun

Budgeten för Upplands-Bro är klar: Alliansen sänker skatten

Budgeten för 2022 är klubbad. Den styrande Alliansen sänker skatten i kommunen med 20 öre, samtidigt som man räknar med att gå 19 miljoner plus nästa år.

  • Publicerad 09:39, 16 jun 2021

Den 9 juni antogs Alliansens budget för 2022 i samband med kommunfullmäktiges sammanträde. Av denna framgår att Upplands-Bro kommun räknar med att ha ett överskott på 19 miljoner under nästa år.

Skatten sänks

Den stora nyheten i budgeten är att skatten i kommunen sänks med 20 öre och att skattesatsen därmed fastställs till 19:40. Om vi jämför så ligger exempelvis kommunalskatten i Järfälla på 19:15.

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) beskriver Alliansens budget och de sex mål man satt inom ramen för denna. Han berättar att de handlar om: lustfyllt lärande, meningsfullt åldrande, att stärka demokratin samt valfrihet och konkurrensneutralitet, för att nämna några.– För respektive nämnd har vi också satt fokusområden för 2022 med koppling till övergripande målen, säger Fredrik Kjos.

Foto: Niklas Loman

Vill öka valfriheten

Centrala delar i kommande budget från Alliansen är ”trygghet, valfrihet och kvalitet”. Därtill är ordning och reda i ekonomin och medborgarnas egenmakt i fokus.

– Vi vill att våra kommuninvånare ska kunna välja det som passar just dem bäst, vi vill stärka möjligheterna för invånarna att forma sina liv. Vi skapar valfrihet och hållbarhet, med såväl social som ekonomisk och miljömässig hållbarhet, säger Fredrik Kjos.

Samtliga av kommunens nämnder får mer pengar kommande år. Allra störst ökning får utbildningsnämnden respektive äldre- och omsorgsnämnden, som får tillskott med drygt 63 miljoner respektive 28 miljoner.

Skattesnack. Oppositionsrådet Camilla Janson (S). Foto: Socialdemokraterna

S kritisk till skattesänkning

Socialdemokraternas oppositionsråd Camilla Janson är kritisk till den stundande skattesänkningen.

– Alliansen genomför en ideologisk skattesänkning på 20 öre vilket för en medelinkomsttagare innebär 40 kronor mer i plånboken varje månad, men den kostar kommunen cirka 14 miljoner kronor, säger Camilla Janson.

Janson menar att skattesänkningen genomförs i en tid då det finns stora behov både inom skolan och äldreomsorgen, inte minst även när arbetslösheten är hög.

Har Upplands-Bro råd att sänka skatten just nu?

– Det finns inget egenvärde i att behålla en hög kommunalskatt, vilket vi har haft i Upplands-Bro men nu är på väg bort ifrån. Effektiviseringsarbetet, där skattemedlen ska ut till verksamheterna där de gör nytta, har givit effekt så att vi nu äntligen kan sänka skatten så att kommunmedborgaren får behålla en större del i plånboken, säger Fredrik Kjos.

Ambition kring välfärd

Från Socialdemokraternas sida menar man att det går att ha olika ambitioner när det kommer till välfärden.

– Vi vill mer innan vi sänker skatten. Vi ska se till att vartenda öre som vi gemensamt betalar i skatt används effektivt med fokus på livskvalitet för oss medborgare. Det gör vi genom att först stärka vår gemensamma välfärd. När vi är nöjda, då sänker vi skatten, men vi har en bit kvar tills dess, säger Camilla Janson.

Budget 2022:

Revisionen 1 230 000 (+ 30 000)

Kommunstyrelsen 159 800 000 (+ 12 700 000)

Bygg- och miljönämnden 5 850 000 (+100 000)

Gymnasie- och arbetslivsnämnden 175 600 000 (+ 8 700 000)

Kultur- och fritidsnämnden 96 050 000 (+ 3 400 000)

Socialnämnden 278 200 000 (+ 17 400 000)

Ekonomiskt bistånd 24 400 000 (- 5 600 000)

Tekniska nämnden 72 100 000 (+ 7 600 000)

Utbildningsnämnden 802 800 000 (+ 62 900 000)

Äldre- och omsorgsnämnden 249 100 000 (+ 28 400 000)

_______________________________________________________________

Total ökning till nämnderna 2022: 135 630 000

Nämndernas totala budgetram 2022: 1 865 130 000

Visa merVisa mindre