Kommunstyrets budget gick igenom, i mitten kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg. Foto: Oliver Lindkvist

Budgeten: Fler bostäder – och simhallen byggs

Kommunen bygger själv nya simhallen för 350 miljoner, en mobil ”förskolebuss” införs för att stoppa förskoleplatsbristen, två nya parker anläggs, en strandpromenad byggs mellan Kulturparken och Rudan – och bostadstakten ska öka ytterligare. Striden om budgeten för 2018 är avgjord.

  • Publicerad 16:25, 15 jun 2017

Kampen om Haninges budget för 2018 är avgjord – och den styrande samarbetskoalition (S, MP, C) fick för andra året i rad igenom budgeten.

Trepartialliansen (M, L och KD) hade inget gemensamt budgetförslag. SD samt de två politiska vildarna tillika tidigare MP-politikerna, röstade på Moderaternas budget i slutomröstningen, men L och KD höll sig med lojala med sina egna respektive förslag.

Samtidigt röstade Vänsterpartiet på samarbetskoalitionens budget i slutrundan, medan Rättvisepartiet Socialisterna lade ner sina röster.

Vi kommer uppfylla 2 400 bostäder med råge under innevarande mandatperioden.
Meeri Wasberg (S) om Haninges bostadsbyggande

”Mobil förskolebuss” plockas in – mot förskolaplatskrisen

Budgeten innebär bland annat att en ”mobil förskolebuss” införs Vega, som ska förhindra den akuta förskoleplatsbristen.

– Jag har själv sett en förskolebuss vid Globen. Poängen med bussen är att den ger barnen möjlighet till mer rörelse, och samtidigt ger skydd för väder och vind, säger Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Förskoleplatsbristen ska lösas genom en mobil ”förskolebuss”. Foto Åsa Sommarström

Jag tycker det är lite knepigt när Moderaterna uttrycker att näringslivet ska sponsra bygget av simhallen.
Meeri Wasberg (S) om varför kommunstyret själva vill bygga nya simhallen.

Under den innevarande mandatperioden har styret haft ett mål om att bygga totalt 2 400 nya bostäder.

Meeri Wasberg och S-styret fick igenom budgeten för 2018.

I takt med att Vega och Handen förtätas mer, ser man att nuvarande mandatperiodens mål om 2 400 bostäder ska överträffas under nästa mandatperiod. Men man anger inget exakt antal.

– Vi kommer uppfylla 2 400 bostäder med råge under denna mandatperiod, och kommer under 2018 ta fram ett högre mål för kommande mandatperiod, och vi prioriterar särskilt billiga och klimatsmarta hyresrätter, säger Meeri Wasberg.

Kommunen själv bygger nya simhallen

Inom den närmaste 10-årsperioden krävs investeringar på 10 miljarder kronor, främst i Haninges skolor och förskolor, och kommunen öppnar nu upp för fler privata skolbyggen än tidigare.

Däremot vill man att kommunen själv bygger den nya simhallen, och avsätter 352 miljoner kronor. Det är oklart var och när simhallen står klar, men Hanvedens IP ser ut som den mest troliga platsen.

Kommunen bygger själv den nya simhallen – man tror inte att lokala näringslivet i Haninge kan finansiera den.

– Jag tycker det är lite knepigt när Moderaterna uttrycker att näringslivet ska sponsra bygget av simhallen, jag kan inte riktigt se att Haninge har ett näringsliv som på det sättet vill finansiera en simhall för 300-400 miljoner, säger Meeri Wasberg apropå att hon nu vill att kommunen själv bygger simhallen.

Budgetsegern betyder även att nya Åbyskolan och kommande nya Runstensskolan förblir kommunala och inte tas över av friskoleaktörer.

Dessutom ska 150 nya jobb ska tas fram inom nämnderna för att bryta utanförskapet, detta är något som oppositionsråd Martina Mossberg (M) tidigare kallat för ”låtsasjobb”.

– Jag är mest glad över att vår budget tar hänsyn till utvecklingsbehovet vi ser gällande bostadsbyggandet, arbetsmarknaden, förskolorna, skolorna, nya idrottshallar och ny simhall i Haninge, säger Meeri Wasberg.

Andra saker som står klara genom budgeten:

✔️ Två nya parker ska anläggas någonstans i Haninges stadsmiljö.

✔️ En upprustning ska ske av Haninges badplatser och idrottsplatser.

– Vi vill att man ska börja med regelbunden översyn av badplatserna, till exempel vid Östnora. I dag görs det bara lite nu och då, säger Meeri Wasberg.

✔️ En strandpromenad ska byggas mellan Kulturparken i Handen och Rudans friluftsområde.

– Utredningen är inte helt färdig, men vi hoppas och tror att strandpromenaden är möjlig, säger Meeri Wasberg.

✔️ Haninges fritidsgårdar ska ha öppet längre på helger och lov – dock oklart hur mycket.

✔️ Arbetstidsförkortning ska testas på ett vård- och omsorgsboende i Haninge. 30 timmar per vecka i stället för 40 testas som heltidsmått för personal över 55 år. Vilket boende som blir pilotprojekt är ej klart.

✔️ Upprustning och bättre belysning av gångstråk för att öka tryggheten ska genomföras.