Klirr i kassan. Över 90 miljoner fick Järfälla kommun behålla i plånkan, det visar årsredovisningen för 2021. Foto: Mikael Andersson

Budgetbråk när kommunen går 96 miljoner plus

95,6 miljoner kronor. Så mycket gick Järfälla kommun plus 2021. "Ett gott ekonomiskt resultat", säger M. Men oppositionen är kritisk till hur pengarna använts – eller snarare att de inte använts.

  • Publicerad 07:15, 2 maj 2022

Att de inte ser behoven gör mig bekymrad.

– Jag är självklart nöjd. Resultatet beror ytterst på att vi är noga med att prioritera överskott och långsiktighet. Efter två pandemiår och ett pågående krig är det jätteviktigt att ha buffertar om det behövs, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelseordförande.

Det budgeterade resultatet för 2021 låg på 10,4 miljoner kronor, vilket överstigs med 85 miljoner.

"Ser inte behoven"

Samtidigt menar oppositionen att pengarna lagts har på hög.

– Vi såg 2020 ett stort budgetöverskott under en pandemi. Att man inte använt de statliga bidragen för att stärka vår välfärd, det är oansvarigt, säger Eva Ullberg (S), oppositionsråd.

Oppositionen har tidigare lagt fram förslag på en engångsutbetalning på 4000 kronor för kommunanställda och ett återhämtningspaket för välfärdspersonal. Förslag som fått avslag av alliansen och SD.

– Att de inte ser behoven gör mig bekymrad. Personalen behöver återhämtning, en klapp på axeln räcker inte. Att spara till nästa kris är klokt, men de ser inte den kris vi har varit i.

Långsiktigt

Enligt Emma Feldman går pengarna bland annat till att amortera på kommunens låneskuld. Att de "lagts på hög", håller hon inte med om.

– Pengarna vi får in ska vi förvalta på bästa sätt. Vi har även höjt skolpengen och gjort satsningar inom äldreomsorgen. Men vi är en kommun i stark tillväxt och det kostar att växa, då behöver vi ta ansvar.

Att tänka långsiktigt håller Eva Ullberg med om, men anser att det finns andra sätt att göra det på.

– Självklart ska man vara ansvarstagande och samla i ladorna. Men det är också långsiktigt att se till att vi är en bra arbetsgivare och har personer som vill jobba hos oss. Det är också att ta ansvar och blicka framåt, menar Eva Ullberg.