Samarbete. Majoritet för Värmdö representerades av kommunalråden Fredrik Sneibjerg (L), Anna Lipinska (KD), Deshira Flankör (M), Kristina Lång (C) och Kristina Paltén (MP), nytt kommunalråd efter Filip Joelsson. Foto: Eva Tonström

Budget 2022: Sänkt skatt och mer till alla

Det är en generös budget som Majoritet för Värmdö visar upp inför 2022, med bland annat höjd förskole- och skolpeng, satsningar på unga och sänkt skatt.

  • Publicerad 17:29, 21 okt 2021

Klart är att det går bra för Värmdö just nu, i alla fall ekonomiskt. När den politiska ledningen i kommunen, Majoritet för Värmdö, presenterar sin budget för 2022 ingår såväl höjd budgetram till samtliga nämnder, höjd peng till barn i förskola och skola och extra satsningar på unga. Bland annat.

Och, dessutom, en sänkning av kommunalskatten med 20 öre per hundralapp. Skatten sänks därmed från dagens 19,18 till 18,98 kronor. För kommunkassan innebär det att 26 miljoner kronor försvinner. I dag betalar Värmdöborna 31,26 kronor per hundralapp i skatt, där 12,08 går till regionen.

"Inte våra pengar"

Enligt majoriteten motsvarar en sänkning på 20 öre, för ett hushåll med två arbetande vuxna, i snitt 1 400 kronor per år.

– När vi har gjort alla de här satsningarna och det fortfarande finns pengar över, då är det inte våra pengar. De ska tillbaka till Värmdöborna, så resonerar vi, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunens starka ekonomi beror, enligt majoriteten, delvis på att de har jobbat under en längre tid med att sänka driftskostnader på olika håll, samtidigt som de fått mer skatteintäkter och sålt fastigheter som de anser sig inte behöva.

Enligt kommunens prognos kommer resultatet för 2021 landa på plus 118 miljoner kronor.  

Planerar ni några besparingar under 2022?

– Nej, inte mer än att vi kommer att fortsätta jobba för effektivare administration genom bland annat vår digitaliseringsprocess som går under namnet Smartare Värmdö, säger Deshira. 

Oppositionen ser det hela som valfläsk.

– Jag tror att Värmdöborna ser igenom försöken att skyla över nedskärningarna i skolan med en kortsiktig skattesänkning, säger oppositionsrådet Carl Kangas (S).

Läs en längre version av artikeln i Mitt i Värmdö nästa vecka.

Läget värre än väntat för förskolor och skolor