Julia Schaffer har kämpat i fyra år för att få ersättning för den förstörda brunnen. Foto: Stefan Källstigen

Brunnen förstördes – fyra år senare erbjuds Julia 33 000

Julia Schaffers brunn förstördes när det sprängdes för vägar, vatten och avlopp i Gladö kvarn 2016. Efter det var hon utan dricksvatten i fyra år. Kommunen frånsäger sig ansvar – men erbjuder 33 000 kronor för förstörda vitvaror. – Det är ett skämt, säger hon.

  • Publicerad 05:00, 9 jul 2020

Julia Schaffers brunn förstördes i april 2016 när kommunen och Stockholm Vatten och avfall (SVOA) utförde sprängningar i Gladö kvarn för att anlägga vägar och kommunalt vatten och avlopp.

Vattenprov som tagits tidigare visade att Julias vatten var utan anmärkning. Men samma dag som det sprängdes intill tomten fick Julia fullt med grus i glaset när hon hällde upp vatten från kranen.

Då började Julias strid mot Huddinge kommun. Det handlar om en kommuninvånares kamp för att försöka få någon att ta ansvar i en invecklad och snårig historia.

Utan dricksvatten i fyra år

När Julia Schaffer först kontaktade kommunen ville de inte ta på sig något ansvar. Efter ytterligare några samtal skickades en rörfirma ut som filmade brunnsröret.

– På filmen framgår att röret spruckit och att grusblandat ytvatten forsar in i brunnsröret. De spolade ur röret och det sprutade ut grus i källaren, berättade Julia Schaffer för Mitt i Huddinge i januari i år.

Kommunen föreslog en filterlösning, som inte fungerade eftersom det var för lågt i tak i Julias källare.

 Julia tog med sig vatten hem i dunkar i fyra år. Foto: Stefan Källstigen

I fyra år var Julia och hennes sambo utan dricksvatten. Innan hon kunde koppla på sig på det kommunala VA-nätet bar hon med sig dunkar med vatten hem från sitt företag. Dessutom förstörde gruset alla VVS-installationer och hon fick byta duschblandare, tvättmaskiner och diskmaskiner flera gånger.

I februari 2018, nästan två år efter sprängningen, lovade dåvarande projektledaren ersättning på 56 000 kronor ”för den filterlösning som tidigare var föreslagen till dig men som inte gick att installera” och att SVOA skulle dra fram tillfälligt vatten fram till att hon kunde koppla upp sig på nätet.

Men projektledaren slutade och Julia fick aldrig kontakt med efterträdaren.

”Kommunen inte ansvarig”

Vid det här laget kände sig Julia Schaffer allt mer desperat och anlitade en jurist. I samma veva som Mitt i skrev om Julias historia i januari meddelade kommunens försäkringsbolag att kommunen inte var ansvarig. Deras utredning visade att det var mer sannolikt att sprängningarna som SVOA låtit göra orsakat den försämrade vattenkvaliteten.

Julia skulle alltså ha vänt sig mot fel part under fyra års tid. Men Julia Schaffers jurist har fortsatt att driva ärenden såväl mot kommunen som mot SVOA.

Det är också märkligt att de erbjuder mig en del, när de anser att de inte alls har med skadan att göra.

Julia Schaffer.

Nu har hon fått ett förlikningserbjudande från kommunens försäkringsbolag. De anser fortfarande att kommunen inte är ansvarig som fastighetsägare och att det är fel part att rikta krav emot. De erbjuder henne dock 33 000 kronor i ersättning för förstörda vitvaror.

– Det är som ett skämt. Min brunn är förstörd, det är förstörd egendom. Det är också märkligt att de erbjuder mig en del, när de anser att de inte alls har med skadan att göra, säger Juli Schaffer.

 Julia Schaffer visar hur filtret färgas svart av grus, vilket innebar att hon behövde byta det betydligt oftare. Dessutom förstördes hennes vitvaror. Foto: Stefan Källstigen

Stockholm Vatten ska utreda

De tidigare utlovade 56 000 kronorna kommer hon inte att få.

– Hon svarade inte på det, och accepterade inte kommunens erbjudande om ersättning, säger Gustav Hector, projektledare för Gladö kvarn.

Men i mejlkonversationen svarar projektledaren att de är överens och att han ska vidarebefordra det till sin efterträdare?

– Jag ska be juristen att titta på det igen ifall det är något som vi har missat.

I svaret till Julia Schaffer står det att anbudet under alla omständigheter har förfallit.

– Om det inte gäller vad kommunen säger kan man ju inte lita på något, säger Julia Schaffer.

Stockholm Vatten och avfall ska nu utreda om de är ansvariga.

Julia Schaffer har betalat 135 000 kronor för att koppla på sig på det kommunala VA-nätet och en ansenlig summa i juristkostnader. Hon har äntligen dricksvatten i sin bostad, men ännu har ingen tagit på sig ansvaret för den förstörda brunnen.