Stöttar. Brottsofferjouren Västerort ser en minskning av hjälpsökande. Annika af Sandeberg, verksamhetschef, tror att färre brottsdrabbade vet om att jouren finns. Foto: Stefan Källstigen

Brottsofferjouren vill se snabbare utredningar

Färre söker hjälp hos Brottsofferjouren Västerort. Polisens prioriteringar kan vara en förklaring, enligt jouren. Polisen medger brister men hänvisar till att det finns flera olika stöd.

  • Publicerad 16:21, 11 jun 2021

Det måste vara lättare att få kontaktförbud

Hos Brottsofferjouren Västerort kan de som blivit utsatta för brott eller blivit vittne till brott få hjälp och stöd.

Ett av de 'vanligaste' brotten som de hjälpsökande har råkat ut för är relationsvåld.

Något som ofta tar lång tid för polisen att utreda.

– Många är frustrerade över att det är långa utredningstider, att det inte händer något. Vi har ett jättebra samarbete med polisen men sedan finns det en frustration. Polisen måste korta utredningstiderna och göra fler insatser vid brott i nära relation och det måste till fler kontaktförbud, säger Annika af Sandeberg, verksamhetsledare på jouren.

Var fjärde stödärende hos jouren i Västerort handlar om våld i nära relation.

– Väldigt få har kontaktförbud. Det måste vara lättare att få kontaktförbud och att det får konsekvenser när man bryter kontaktförbud, tycker af Sandeberg.

Färre söker hjälp

I fjol sökte 1 480 personer i västra Storstockholm jourens hjälp. I år kan antalet hjälpsökande bli färre. Enligt jouren sökte drygt 400 hjälp hjälp de första fem månaderna mot 500 samma period i fjol.

Polisens prioritering är en orsak, enligt af Sandeberg. Polisen är skyldig att tala om för brottsoffer att de har rätt att få hjälp och stöd men det är en information som inte alltid ges, enligt henne.

Daniel Mattsson, tillförordnad chef på utredningssektionen för brott nära relation i polisområde Nord, säger att alla anmälda brott utreds men att utredningar sker i olika takt. Utredningar med frihetsberövade, ärenden som enligt lag måste utredas inom en viss tid, som där personer under 18 år ingår, kontaktförbud och riskärenden prioriteras högst.

Kan ni utreda snabbare?

– Vi jobbar alltid för att effektivisera, men antalet ärenden och förutsättningarna gör att det blir olika lång utredningstid.

Att polisen hänvisar färre till jouren kan bero på att de missar ge informationen medger Daniel Mattsson. Men han påpekar att målsägande i relationsbrott oftast har rätt till målsägandebiträde och att polisen informerar om fler stödorganisationer än jouren, samt även använder polisens egen brottsoffer- och personsäkerhetsverksamhet.

Granskning

En granskning av Åklagarmyndigheten, som beslutar om kontaktförbud, och polisen 2020 visade enligt Louise Enocksson Witting, kammaråklagare, att antalet avslag om kontaktförbud ligger ganska konstant över tid.

– Man ska inte meddela kontaktförbud hur som helst, inskränkningen ska stå i proportionalitet till vikten av det som uppnås med åtgärden. Ju allvarligare brottslighet desto större sannolikhet för ett kontaktförbud. Det kan handla om förstagångsbrottslighet men finns tidigare dom väger det tungt, säger Louise Enocksson Witting.

Vad skulle du önska?

– Att alla som råkar ut för brott får information, och upprepad information, om att det finns stöd, en snabbare utredningsprocess och fler konsekvenser när man utsätter någon för våld, kontaktförbud kan vara ett sätt, säger Annika af Sandeberg.

Heltid. Annika af Sandeberg, en av jourens tre anställda. Foto: Stefan Källstigen

Ideell och gratis

Brottsofferjouren är en ideell organisation.

Jouren kan gratis ge brottsoffer, vittnen och anhöriga stödsamtal och hjälpa till med kontakter med rättsväsendet.

Brottsofferjouren Västerort tar emot brottsoffer från Hässelby, Vällingby, Bromma, Ekerö, Spånga, Järva, Solna, och Sundbyberg,

Den som söker hjälp har rätt att vara anonym. Jourens volontärer har avgett tystnadslöfte.

Volontärer kan följa med vid besök hos polisen, vid rättegångar och vara en hjälp under rättsprocessen.

Källa: Brottsofferjouren Västerort

Visa merVisa mindre

Kontaktförbud

Den som får kontaktförbud får inte besöka, ringa eller på andra sätt kontakta den person som förbudet gäller mot.

Åklagaren ska göra en riskbedömning i varje enskilt fall om det finns risk för framtida brott, förföljelse eller allvarliga trakasserier.

Åklagaren ska väga förbud mot konsekvenserna det får för personen som får kontaktförbud.

Källa: Åklagarmyndigheten

Visa merVisa mindre