Brottsligheten driver bort företagare

Brottsligheten förstör för företagare i förorten. Nära var tionde företag överväger att flytta verksamheten på grund av kriminalitet. Det visar en rapport från Handelskammaren. –  Detta är alarmerande siffror som politiker och polis måste ta på ännu större allvar, säger Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare.

  • Publicerad 17:42, 24 okt 2017

Brottsligheten i förorten har gjort det svårt för var fjärde företagare att bedriva sin verksamhet, enligt Stockholms handelskammares rapport från förra året.

Demoskop har på Handelskammarens uppdrag genomfört 286 intervjuer med företagare i utsatta områden i Stockholms län.

”Alarmerande siffror som politiker och polis måste ta på ännu större allvar”

– Mer än var tredje småföretagare i utsatta områden har någon gång utsatts för brottslighet. Nära var tionde företag överväger att flytta verksamheten på grund av kriminalitet. Detta är alarmerande siffror som politiker och polis måste ta på ännu större allvar, säger Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare, i ett pressmeddelande.

Handlare nekas försäkring – så svarar bolagen

Mitt i har tidigare flera gånger berättat om den svåra situationen för flera av Järvas företagare. Förra veckan kunde Mitt i avslöja att flera försäkringsbolag nekar handlare som vill försäkra sina kiosk- och livsmedelsbutiker, eftersom att flera av bolagen anser att branschen är särskilt utsatt för skador och brott.

Drabbade av fem rån

Raids Zaytoun och Samir Hamoudys kiosk i Hjulsta har varit utan försäkring i ett år. De har under de senaste fem åren drabbats av fem rån och en anlagd brand. Salam Kurda har de senaste sex månaderna förgäves försökt teckna en försäkring för sin livsmedelsbutik i Husby.

Handlare i Järva kan inte försäkra butikerna

Flera av handlarna i Järva drabbas därför också av högre premier på grund av att området är brottsutsatt.

Så här reagerade Staffan Moberg, jurist på branschorganisationen Svensk försäkring, förra veckan, när han fick höra att flera bolag nekar försäkring:

– Det är inte det besked jag fått tidigare av försäkringsbolagen. Men det kan tänkas att situationen bedöms att ha förvärrats sedan före sommaren. Försäkringsbolagen har ju statistiken om detta. Är det inte längre fråga om en ”plötsligt och oförutsedd skada” utan snarare om ”när” skadan inträffar, så försvinner ett viktigt kriterium för att kunna försäkra. I dessa fall skulle man inte försäkra en ”risk”, utan en ”förväntad händelse”.

Utvecklingen går åt fel håll

I rapporten från Stockholms handelskammare konstaterar man bland annat att:

  1. Utvecklingen går åt fel håll i utanförskapsområden i nästan samtliga undersökta kommuner.
  2. Enskilda företagare kan inte själva värja sig mot brott och otrygghet, utan problemet kräver ett samlat krafttag av kommuner, polisen och andra myndigheter, näringsliv samt civilsamhälle.
  3. Nära en av tio intervjuade småföretagare i utsatta områden överväger att flytta verksamheten.
  4. Över en tredjedel av de intervjuade småföretagen uppger att de någon gång har utsatts för brott.

– Kriminaliteten drabbar i första hand de lokala småföretagen, vilket begränsar deras möjligheter att skapa nya arbetstillfällen. Förekomst av kriminalitet är därmed inte bara ett resultat av, utan också en förklaring till högre lokal arbetslöshet. Det är dags att prioritera ännu mer polisiär närvaro, kom- munala ordningsvakter och utbyggd kameraövervakning i utsatta områden. Säkerhet är en viktig faktor för att skapa ett bättre företagsklimat, säger Maria Rankka.

Handlare nekas försäkring: L – ”Bedrövligt”

Krav på skydd – centrum stängs i protest

Handlare flyr Tensta centrum