Drottningholmsvägen-Ulvsundavägen, en av platserna där trafiken ofta rullar trögt i Västerort. Foto: Mikael Andersson

Brorenovering i Traneberg - nu blir det ÄNNU värre köer

Bilist i Västerort? Räkna med fortsatt köande. Det finns nämligen inga planer på att förbättra framkomligheten för stadens bilister, som blir allt fler. Om ett par veckor påbörjas dessutom en brorenovering på Drottningholmsvägen.

  • Publicerad 12:11, 6 apr 2017

Det görs alltid mindre korrigeringar. Däremot har vi inga större ombyggnationer på gång för att förbättra framkomligheten för bilar.

Biltrafiken ökar

Nyregistreringarna av personbilar ökar. I Stockholms län registrerades 10 procent fler bilar 2016 jämfört med 2015.

I Stockholms stad ökade antalet personbilar i trafik per 1000 invånare med 1,1 % från 368 till 372 under samma period.

KÄLLA: Trafikkontorets årsrapport över trafikutvecklingen 2016

Visa merVisa mindre

Brommaplan, Drottningholmsvägen, Ulvsundavägen, Tranebergsbron – ägnar man sig åt digital trafikövervakning ser man hur trafikleder, rondeller och påfarter lyser starkt röda under morgon- och kvällsrusningen. Rött betyder att trafiken går långsamt, mörkt rött – då står det nästan stilla.

– Tillfarterna till exempelvis Drottningholmsvägen och Ulvsundavägen regleras med signaler. Under rusningstid är efterfrågan ofta större än kapaciteten vilket resulterar i köer och förlängda restider, säger Beatrice Gustafsson, analytiker på Trafik Stockholm.

Men bilköer till trots, biltrafiken prioriteras inte i den framkomlighetsplan Trafikverket arbetat med sedan några år tillbaka.

– Så många människor som möjligt ska kunna ta sig fram på så liten yta som möjligt. Därför satsar vi på de kapacitetsstarka trafikslagen som kollektivtrafik, cykeltrafik och gångtrafik. Ju större andel Stockholmare som väljer bort bilen ju mindre trängsel blir det ju, säger Erik Johansson, pressansvarig på Trafikkontoret.

Fler cyklister – och bilar

Och visst är det fler som cyklar och går. 2016 registrerades till exempel 5 procent fler cyklister än 2015 i ytterstaden. Antalet fotgängare ökade med 12 procent under samma tid.

Men samtidigt ökar också biltrafiken. En stor inflyttning, en positiv ekonomisk utveckling, ökat bilinnehav och något lägre bensinpriser är några troliga orsaker till det. Nya E18 och Norra länken har också underlättat för fler att ta bilen. Men som sagt, det finns trots det inga planer på att förbättra framkomligheten för dem på fyra hjul.

– Vi gör regelbundna mätningar av trafikflöden och vi tittar ständigt på hur vi kan förbättra trafiken. Det görs alltid mindre korrigeringar.  Däremot har vi inga större ombyggnationer på gång för att förbättra framkomligheten för bilar, säger Erik Johansson.

Fortsatta stoppklossar i trafiken verkar alltså vara att vänta även framöver. Trafikverkets mastodontprojekt E4 Förbifart Stockholm, som ska avlasta Stockholms trafiknät, väntas klart först 2025.

Köer att vänta i Alvik

För de runt 60 000 fordon som brukar ta sig genom Alvik och upp på Tranebergsbron varje dygn väntar dessutom mer krångel det närmsta året.

I slutet av månaden påbörjar Trafikverket ett renoveringsarbete av bron som går över tvärbanespåret i Alvik, alldeles innan Tranebergsbron, eftersom att betongen på bron börjat vittra sönder. Arbetet väntas stoppa upp trafiken ytterligare under det kommande året.

– Vi kommer ställa upp skyddsbarriärer över bron så att vi kan reparera betongskador, byta brofogar och tätskikt. Det ska även bytas brolager på undersidan av bron. Vi jobbar på att få  barriärelementen  uppställda i slutet av april. Jag skulle tippa att de kommer upp i slutet av april, säger Anders Johansson, projektledare.

Under arbetets gång kommer antalet filer att bibehållas, men filerna kommer att bli smalare. Det blir en fil åt varje håll som är 3,5 meter, och en åt varje håll som är 2,75 meter på en cirka 50 meter lång sträcka.

– Vi anstränger oss för att det ska gå så smidigt som möjligt men vi kan inte trolla. Det kommer säkert bromsa upp trafiken lite grann. Ofta när man ställer ut nytt, då är det de första dagarna folk bromsar in när de ser att det är något nytt. Efter några dagar brukar det löpa på bättre, säger Anders Johansson.

Källa: Trafik Stockholm/Google maps Foto: Grafik: Jonas Herjeby

Här uppstår de värsta köerna i Västerort

1. Brommaplan

På vardagsmorgnar är trafiken tung för de som färdas på Bergslagsvägen och Drottningsholmsvägen i riktning mot Brommaplan. Vid kvart i nio tjocknar det även till på Kvarnbacksvägen i riktning mot Lillsjön.

Eftermiddagar i rusningstrafik ligger trycket på från andra hållet. Köer syns då på Drottningholmsvägen och Kvarnbacksvägen mot Brommaplan. Allra värst är trafiken vid Brommaplan på fredagseftermiddagar vid kvart-i-fyra.

Här är det trögt även på helgerna.

2. Korsningen Kvarnbacksvägen/Ulvsundavägen

Här samlas trafiken gärna vid korsningen på eftermiddagar, vardag som helg.

3. Alvik/Tranebergsbron

Vardagsmorgnar, trögt i båda riktningar på Vidängsvägen och Alviksvägen.

Eftermiddagar, trögt på Drottningholmsvägen och Tranebergsbron mot city. Även på Vidängsvägen och Gustavslundsvägen.

4. Bromma blocks

Ulvsundavägen tjocknar till rejält på lördagar vid klockan 14.

5. Ålstensgatan

Ofta trögt på eftermiddagar, både vardag och helg.

6. Nockebyhov

Vardagseftermiddagar trögt på Drottningholmsvägen i riktning mot Drottningholm, samt måndagar och tisdagar på Gubbkärrsvägen.

7. Drottningholmsvägen/Ulvsundavägen

Vardagsmorgnar, trögt på Ulvsundavägen i riktning mot Alvik. Extra trögt på fredagseftermiddagar efter fyrasnåret, även längst med Stora Mossens backe i riktning mot Drottningholmsvägen.

8. Bällstavägen

På Bällstavägen på sträckan mellan Eneby och Bällsta blir det ofta trögt vardagsmorgnar efter åttatiden samt på eftermiddagar.

9. Lunda

Bergslagsvägen är mycket hårt trafikerad från Vällingby genom Lunda. Allra värst är det för dig som hamnar här en vardag på morgonkvisten, eller eftermiddagen.

10. Spånga station

På Bromstensvägen vid Spånga station går det riktigt trögt på vardagseftermiddagar. Här trängs personbilar med kollektivtrafik.

11. Korsningen Spångavägen/Bromstensvägen

I korsningen intill Djursjukhuset Västerort blir det ofta stopp. På Spångavägen går det extra trögt på vardagsmorgnar strax innan åtta. På Bromstensvägen i riktning mot Spånga centrum tjocknar trafiken till på vardagseftermiddagar.

Tjockt även på Bromstensvägen mot på påfarten till väg 279, i rusningstid

12. Spångafolkan

Vardagsmorgnar täpps trafiken till på Täbylundsvägen i riktning mot Folkan.

13. Lövstavägen

Trafiken på Lövstavägen är bitvis trög, särskilt på fredagseftermiddagar.

Källa: Trafik Stockholm/Google Maps