Solceller och trygghet, något som ligger i fokus för Brommas politiker. Foto: Mostphotos

Brommapolitikernas satsning: kameror och solceller

Trygghet, solceller och förskolor i trä. Det satsar den grönblåa majoriteten på i Bromma för 2019. I veckan presenterar den grönblåa majoriteten sin första verksamhetsplan. Här är några av åtgärderna.

  • Publicerad 07:20, 22 jan 2019

Moderaten Johan Paccamonti tog vid årsskiftet över som ordförande för Bromma stadsdelsnämnd. Och nu är det dags att börja jobba. I veckan presenteras verksamhetsplanen som politikerna ska gå efter. 

– Jag vill se fler ordningsvakter för att skapa liv och rörelse när folk inte är hemma i sina hus och fler kameror. Jag vill även stödja grannsamverkan mot brott, säger Johan Paccamonti. 

Fler ordningsvakter och kameror

Här följer några av satsningarna på trygghet i Bromma:

  • Utökning av ordningsvakter.
  • Parkenheten uppdras att genomföra fler trygghetsskapande åtgärder såsom förbättringar av belysning.
  • I samverkan med Stockholms stad och lokalpolisområdet ska fem övervakningskameror installeras på Brommaplan.

Välfärd och lokal arbetslinje

Äldrefrågorna som är på agendan för 2019 är bättre mat inom äldreomsorgen och ökad trygghet.

  • Stadsdelsförvaltningen ska minska andelen Brommabor som får bidrag. Uppföljningen och frekvensen av personliga möten för varje person som har försörjningsstöd ska öka.
  • Arbetet med att förbättra personalkontinuiteten inom äldreomsorgen ska öka för ökad trygghet för de äldre. Tillsammans med en dietist ska även en särskild satsning göras för att ytterligare förbättra måltiderna inom äldreomsorgen.

Plasten från Brommas stränder ska bort

När det gäller klimatet så ska politikerna satsa på solceller, förskolor i trä och mindre plast.

  • Fler solcellsanläggningar samtidigt som insatserna för att få bort plast och skräp vid Brommas stränder ökas. Möjligheten att bygga en förskola i trä utreds.
  • Satsningar på en kemikaliefri förskola och förbättrad utemiljö för förskolebarn.