SAMLAR DAMM. Projektet med att skapa ett nytt bostadsområde i Marieberg står still. Foto: Stockholm Stad

Brommaflyget stoppar 1 500 bostäder på Kungsholmen

Tanken var att Marieberg skulle förändras med skyskrapa, nya arbetsplatser och tusentals nya bostäder. Men projektet står helt still – nu är det osäkert om planerna blir verklighet.

  • Publicerad 07:30, 21 jan 2015

Ingen jobbar i projektet.

2012 presenterades för första gången de storslagna planerna på hur området Marieberg på Kungsholmen skulle förändras. Några idéer var bland annat ett kulturhus på Västerbroplan, torghandel Rålambsvägen, nya butiker, en 130 meter hög skyskrapa och slutligen uppemot 1 500 nya bostäder.

Dragit i handbromsen

Men nu är det osäkert om något av dessa blir av.

– Vi har dragit i handbromsen för hela projektet. Hela utvecklingen av Marieberg ligger på is och ingen jobbar i projektet, säger Anna Rex, projektledare på Stadsbyggnadskontoret.

Anledningen är att Trafikverket gjorde en så kallad riksintresseprecisering för Bromma flygplats och kom fram till att flygplatsens säkerhetszon skulle utvidgas då fler flyg fick tillstånd att starta och landa på Bromma varje dygn. För Marieberg innebar detta att bullernivån blev för hög för att bostäder skulle kunna byggas.

– Alla våra tidigare bullerutredningar är inaktuella. Och den samlade bedömningen är att det inte längre är möjligt att bygga bostäder vid Marieberg, säger Anna Rex.

Inga höga hus

När projektet med Mariebergs omvandling presenterades fanns även ett 130 meter högt hus med. Men inte heller skyskrapan tycks bli av.

– Nej, det är ytterst tveksamt. Även om bullernivåerna skulle visa sig vara på en godkänd nivå har vi inte fått godkänt att bygga högre än DN-skrapan, som är dryga 60 meter. Det krävs fri höjd när flygplanen ska ta sig till Bromma, säger Anna Rex.

Lämpad för bostäder

Det lilla som kvarstår från ursprungsplanerna är då kontorslokaler. Men det är inte heller aktuellt eftersom Marieberg pekats ut som en levande och promenadvänlig plats i innerstan lämpad för bostäder.

– På en sådan här central del av stan är det bostäder som är prioriterat. Det är ett akut läge i Stockholm vad gäller nya bostäder. Men nu ligger som sagt hela projektet på is och vi vet inte om det återupptas.