Informationsmötet ägde rum på Blackebergs gymnasium. Foto: Alexander Kuronen

Brommabor missnöjda efter möte om försenat elprojekt

Ellevios megaprojekt på bland annat Bergslagsvägen har väckt funderingar och frustration bland västerortsborna. Onsdagskvällen den 10 november skulle frågetecknen rätas ut.

  • Publicerad 12:07, 22 nov 2021

Föreställningen tilldrog sig på Blackebergs gymnasium. Bland besökarna fanns Norra Ängby-bon Lennart Kjellander som tidigare har kritiserat Ellevios arbete med att bygga om elnätet.

Han var inte nöjd den här gången heller.

– Topplocket gick på mig när jag kom dit, säger han.

I stället för att alla lyssnade på samma information var mötet utformat som ett slags mingelforum. Representanter från Ellevio – ett tiotal var närvarande – stod vid stationer och fick svara på frågor inom olika områden.

– Det innebar att inte alla fick ta del utav svaren, utan man blev stående på olika ställen, säger Lennart.

"En katastrof"

Mötet föregicks av att Ellevio skickade brev till de boende, med informationen om träffen och om projektets status. Som Mitt i kunde berätta om för några veckor sedan har slutdatumet flyttats fram ett år, från 2022 till 2023.

– Egentligen kom inga större nyheter på mötet. De förklarade och berättade om att markförhållandena inte var riktigt vad de hade förväntat sig, säger Lennart.

Grannen Anders Adestedt instämmer i kritiken mot upplägget. Han bor alldeles intill Bergslagsvägen och har tillsammans med sin fru Kerstin dragit i gång en process mot Ellevios försäkringsbolag, efter att parets hus fått sättningsskador i samband med att arbeten pågick utanför.

– Informationsmässigt som möte betraktat var det en katastrof, säger Anders.

Fick du ut något av mötet?

– På ett personligt plan fick vi kontakt med en som inte har lovat något men som gav möjlighet till vidare kontakt i vårt ärende, vilket jag ändå kan uppskatta.

Jenny Nilander, projektledare på Ellevio. Foto: Daniel Löfstedt/Ellevio

Projektledaren Jenny Nilander ger en förklaring till mötets utformning.

– Det är främst för att det är så många som har specifika frågor. Då är det lättare att tillmötesgå alla frågor på det sättet.

"De flesta positiva"

Enligt henne rådde mötet bland annat bot på missförstånd om tidsplanen.

– Även om projektet är uppskjutet till 2023 ska vi inte jobba så länge på alla etapper. Då blev de flesta positiva och glatt överraskade.

Hur ser du på risken att folk går miste om information när de inte tar del av den samtidigt i grupp?

– All information finns ju på hemsidan, det är den vägen man får den allmänna breda informationen.

Och äldre som kanske inte har koll på nätet, hur gör de?

– Där har man alltid haft möjlighet att ringa. Jag har pratat med många per telefon.

Jenny Nilander säger att hon även gärna hade sett fler fysiska träffar. De har inte blivit av på grund av pandemin.

– Det var många som sade att de hade velat ha ett sådant här möte tidigare, det kan jag bara hålla med om. Sedan är information svårt, det är svårt att tillfredsställa alla.

Om coronaviruset tillåter hålls ett nytt möte i vår.

Blir det samma upplägg då?

– Det har vi inte bestämt än, säger Jenny Nilander.

Avstängt vid Bergslagsvägen häromveckan. Foto: Alexander Kuronen

Påbörjades för två år sedan

Efterfrågan på elektricitet väntas öka. Därför inledde Ellevio i oktober 2019 ett omfattande arbete med att stärka elnätet mellan Beckomberga och Bredäng.

I praktiken innebar det att Råckstavägen och Bergslagsvägen grävdes upp. Den begränsade framkomligheten har varit frustrerande för människor i området.

Projektet har försenats och beräknas i sin helhet vara klart 2023. Arbetena på Ängbyplan och Islandstorget ser ut att i huvudsak pågå till slutet på november 2021 respektive januari 2022.

Visa merVisa mindre