Bromma stadsdel får kritik för parkskötsel

Brommabon Dagny tog kort på en bänk som drunknar i gräs på Råckstavägen. Det är inte bara hon som har reagerat på parkskötseln i Bromma.

  • Publicerad 10:44, 31 aug 2018

Bilden är tagen av Brommabon Dagny på Råckstavägen i närheten av Ica Söderberga.

”Finns det överhuvudtaget någon skötsel av marken i Bromma? Det ser kort sagt förfärligt ut på Råckstavägen. Finns det ingen plan alls? För det ser lika illa ut på alltför många platser.”, skriver Dagny i ett mail till Mitt i.

Det är inte bara Dagny som har reagerat på utemiljön i Bromma. Mitt i har fått in flera mail om att parkskötseln inte hålls.

”Bromma sköts inte, vare sig det gäller parkmark, gatuträd, naturmark, bilvägar, bänkar, utebelysning sophantering, klottersanering, cykel- och gångbanor eller bebyggelse. Inget verkar vårdas eller underhållas.”, skriver en annan.   

Mitt i söker lokal och parkenheten på Bromma stadsdelsförvaltning.