I oktober lade Region Stockholms fastighetsbolag Locum ut fastigheterna som Bromma sjukhus ligger i till försäljning. Foto: Jana Eriksson

Bromma sjukhus säljs för över en halv miljard

Den kritiserade affären är snart i hamn. Under torsdagen fattar fastighets- och servicenämnden beslut om att sälja Bromma sjukhus. Fastighetsbolaget Ventura AB köper för 570 miljoner kronor. – Vi är beredda att göra de investeringar som krävs, säger Joel Ambré, VD.

  • Publicerad 14:55, 20 feb 2020

Fastighetsbolaget vann budgivningen med ett löfte om att fortsätta bygga ut och modernisera sjukvården i Region Stockholm.

– Bromma sjukhus är ett utmanande projekt men vi ser potential i att skapa en vitaliserad och mer hållbar byggnad. Vi är beredda att göra de investeringar som krävs, säger Joel Ambré, VD.

Bromma sjukhus säljs för 570 miljoner. Foto: Mitt i.

Idag hyrs hälften av lokalerna av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt Stiftelsen Stockholms sjukhem. De övriga ytorna är tomma och i behov av renovering.

(S) riktar kritik mot planerna

Talla Alkurdi (S), oppositionslandstingsråd för hälso- och sjukvårdsfrågor.

Försäljningen har tidigare fått kritik av både Region Stockholms revisorer och Socialdemokraterna.
– Att sälja ett sjukhus är en mycket dum idé. Det finns inga som helst garantier för att sjukhuset kommer vara kvar på längre sikt om det säljs, har Talla Alkurdi (S), oppositionsregionråd, sagt i en tidigare intervju.

Det finns inga som helst garantier för att sjukhuset kommer vara kvar på längre sikt om det säljs

Talla Alkurdi

Tobias Nässén, (M), vård och valfrihetsregionråd, menar dock att Bromma sjukhus får dubbelt så mycket vård som i dagsläget i och med försäljningen.

– Det här kommer bli en viktig plattform för att kunna erbjuda mer vård i hela västra Stockholm. Stockholms sjukhem som är en uppskattad aktör kommer finnas kvar och samtidigt skapas möjlighet för att dubblera den vård och omsorg som bedrivs i Bromma sjukhus, säger han.

Röntgen blir kvar

Avtalen med Beckomberga vårdcentral, röntgen, labb, primärvårdsrehabilitering, fotvård och kafé förs över i samband med försäljningen.

Fastighets- och servicenämnden fattar beslut 20 februari. Slutgiltigt beslut tas i regionfullmäktige den 24 mars.