Vårdval. Geriatriken på Bromma sjukhus ingår nu i vårdvalet. Foto: Mikael Andersson

Bromma sjukhus med i vårdvalet

Bromma sjukhus har sålts till en privat fastighetsägare, men nu har vårdutövaren ansökt om att geriatriken ska ingå i vårdvalet från och med nästa år.

  • Publicerad 11:44, 6 maj 2020

I mars sålde Region Stockholm Bromma sjukhus för 570 miljoner kronor till det privata fastighetsbolaget Vectura. Hälften av sjukhusets lokaler har stått tomma en längre tid. I andra hälften av lokalerna är det Stiftelsen Stockholms sjukhem som bedriver geriatrisk vård.

LÄS ÄVEN: Klart: De köper Bromma sjukhus

Nu har stiftelsen ansökt om att få bedriva sina 110 platser inom öppen- och slutenvård inom vårdvalet.

Vårdutvecklingsregionrådet Ella Bohlin (KD) är positiv.

– Det är en ambition att utöka valfriheten inom hela hälso- och sjukvården, och även att det finns valfrihet inom geriatrisk vård, säger hon.

Byte av avtalsform

Tobias Nässén (M), vård- och valfrihetsregionråd, menar att det rör sig om ett byte av avtalsform, från LOU till LOV (se faktaruta), och hänger ihop med försäljningen av själva fastigheten.

– Vi vet att vi har en åldrande befolkning som kommer ha behov av god äldrevård, så det här är en viktig del.

Kostnaden för vårdplatserna beräknas till 225 miljoner kronor per år och betalas av hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Ersättningsnivån går efter modellen DRG-poäng, vilket står för diagnosrelaterade grupper.

– DRG-poängen är en verksamhetsbeskrivning för vården och beskriver själva sammansättningarna av vårdbehov. Det är en ganska vårdkrävande grupp som kräver mycket insatser och teamsamverkan av olika personalkategorier, säger Ella Bohlin.

Tanken är att vårdvalet ska börja gälla för stiftelsen den 1 mars 2021.

Ella Bohlin (KD) och Tobias Nässén (M). Foto: Ellen Nilsson

Vårdval

Vårdval innebär att patienten själv kan välja vårdgivare. För vårdgivaren innebär det att den har rätt att etablera sig fritt inom vårdområdet så länge man uppfyller vissa krav. Avtalet kan sägas upp om kraven inte efterlevs.

Sedan den 1 maj 2019 kan en aktör inom geriatrisk vård ansluta sig till vårdvalet i Stockholms län.

För att vara med i vårdvalet krävs en granskning av regionen av vårdaktörens ekonomiska stabiliteter samt att de uppfyller kraven på god vård.

LOV = lag om valfrihetssystem (vårdval).

LOU = lag om offentlig upphandling (används för upphandlingar av privata utförare).

Källa: Vårdgivarguiden

Visa merVisa mindre