Bromma kyrkas tillbyggnad ändras efter kritik

Bromma församling har skickat in en ny ansökan om bygglov där den tilltänkta tillbyggnaden av Bromma kyrka har fått ett helt nytt utseende. Det tidigare förslaget kritiserades starkt av bland annat Skönhetsrådet.

  • Publicerad 09:52, 14 jul 2017

Bromma församling har skickat in en ny bygglovsansökan om att få bygga om och till den gamla kyrkan med anor från 1100-talet. Kyrkan, som räknas som en av Stockholms äldsta byggnader, ska byggas ut med en så kallad absid. Syftet är bland annat att göra det möjligt för personer som besöker kyrkan att kunna tända ljus i en ljusbärare i kyrkorummet. I dag är det inte möjligt på grund av brandrisken.

Församlingen har tidigare ansökt om ett liknande bygglov, men den gången mötte tillbyggnadsplanerna kritik från både Stadsmuseet och Skönhetsrådet, som båda tyckte att den planerade tillbyggnaden påverkade det kulturhistoriska värdet på ett negativt sätt.

Hur de båda remissinstanserna ställer sig till den nya planen återstår att se. Ärendet bereds för tillfället på stadsbyggnadskontoret och både Stadsmuseet och Skönhetsrådet har fram till mitten på augusti på sig att inkomma med synpunkter på det nya förslaget.