Nytt. Bron kommer att sträcka sig mellan Rosendalsområdet och Tekniska museet. illustration: Rundquist 
 arkitekter/Johan Kronberg

Bro ska göra promenaden över Djurgården smidigare

En snabbare förbindelse mellan områdena kring Rosendals slott och Tekniska museet. Nu ska det bli en ny gång- cykel- och ridbro över Djurgårdsbrunnsviken.

  • Publicerad 09:30, 10 maj 2013

Djurgården är välbesökt året om och promenadstråket kring Djurgårdsbrunnsviken är en av de allra mest populära sträckorna i staden. Tanken med den nya gång-, cykel- och ridbron är att man snabbare ska kunna ta sig mellan Evenemangsparken på Södra Djurgården och Museiparken på Norra Djurgården. Den planeras i höjd med Tekniska museet och Etnografiska museet på norra sidan och i höjd med Rosendalsområdet på södra sidan.

Öka tillängligheten
Kungliga Djurgårdsförvaltningen tillsammans med Kungliga Djurgårdens intressenter (bland annat Skansen, Gröna Lund och Rosendals trädgård) ligger bakom planerna.
– Vi tror mycket på den här bron. Den kommer öka tillgängligheten och attraktionskraften på den här delen av Djurgården och hjälpa folk att hitta dit. På platsen har det funnits flera broar i olika skepnader genom åren, säger Gunnar Björkman, parkchef på Djurgårdsförvaltningen.
Bron beräknas kosta mellan 10-15 miljoner och KDF:s förhoppning är att den ska stå klar 2015. Bron ska inte påverka båttrafiken då den segelfria höjden och bredden föreslås vara tre respektive tio meter. Beslut om att inleda planläggningen ska tas på nästa stadsbyggnadsnämnd den 23 maj. Ordförande Regina Kevius (M) är positiv till planerna.
– En ny bro förbättrar gång- och cykelförbindelserna mellan Rosendals trädgård och muséerna på Norra Djurgården, säger hon i ett pressmeddelande.
Gunnar Björkman hoppas på ett brett stöd för bron – och kanske också lite hjälp på traven. Med namnet. 
– Det kan man ju fundera på, vad den ska heta. Jag säger inget mer, men de andra broarna har ju namn men vi har inget arbetsnamn för den nya, säger Gunnar Björkman.