Brister på skola kan ge fem miljoner i böter

Det finns fortfarande flera allvarliga brister i den del av Hammarbyskolan som bedrivs av Roma kulturklasser. Om bristerna inte är åtgärdade senast i oktober riskerar Stockholms stad böter på fem miljoner kronor.

  • Publicerad 12:05, 20 jun 2017

Elever som inte får tillräckligt med undervisningstid i varje ämne. Undervisning som inte utgår från kursplanen. Elever som inte får rätt till särskilt stöd. Lärare som inte förstår betygssystemet.

Kritiken är inte nådig mot Roma kulturklass, den romska skola som formellt är en del av Hammarbyskolan. I ett färskt beslut konstaterar Skolinspektionen att de flesta av de allvarliga brister som påpekades redan vid en inspektion i augusti, fortfarande finns kvar. Som om det inte var nog har problemen med hög frånvaro bland eleverna bara ökat

Skolinspektionen kräver nu att Stockholms stad åtgärdar problemen senast i oktober, annars riskerar staden böter på fem miljoner kronor.

Mitt i Söderort har flera gånger tidigare skrivit om problemen vid skolan. I december beslöt Utbildningsnämnden att skolan skulle läggas ner som separat enhet och att de yngre eleverna skulle flyttas över till Hammarbyskolan södra. Så här svarade Adelinde Schmidhuber, grundskolechef för skolorna i Hammarby Skarpnäck, då om skolans problem:

– Vi har inte riktigt tagit vårt ansvar där, vi som huvudman och stad, framför allt vad det gäller frånvaron. Vad det gäller undervisningen så hänger det naturligtvis ihop med frånvaron. De här eleverna har väldigt lång sammanhängande frånvaro beroende på den romska kulturen, om det händer något i familjen är man där. Vi skulle kunna gjort en anmälan till socialtjänsten, men vi har inte gjort det. Vi har försökt att kompensera när de var tillbaka.

Sedan dess tycks väldigt lite ha hänt.

– Vi kan bara konstatera att de åtgärder vi har planerat har vi inte lyckats komma igång med tillräckligt snabbt och de har inte varit tillräckliga. Det vi nu måste göra är att ta fram en ny handlingsplan, säger Inger Pripp, grundskoledirektör i Stockholms stad.

 

Fakta

Roma kulturklass

Roma kulturklass tillhör Hammarbyskolan södra men den tvåspråkiga undervisningen har bedrivits i en helt separat byggnad. Totalt handlar det om ett trettiotal barn i åldrarna 6-16 år, som sökt sig dit från olika delar av Stockholm och omgivande kommuner.

De romska lärarna som haft hand om Roma kulturklass ska inte ha ingått i lärarlag med andra lärare på Hammarbyskolan södra, men deltagit i gemensam fortbildning och liknande, enligt grundskolechef Adelinde Schmidhuber.

Roma kulturklass har funnits sedan 1990-talet och uppges vara en Sverigeunik skolverksamhet. Eleverna i Roma kulturklass ska ha fått undervisning på både svenska och romani chib (kelderash). Även efter omorganisationen ska barnen få hemspråksundervisning och kulturell orientering.

I Sverige räknas samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar som nationella minoriteter.

Källa: utbildningsförvaltningen
Visa merVisa mindre