Brister i t-banans brandsäkerhet

När SL inventerade brandskyddet i tunnelbanan upptäcktes en rad brister på några stationer. Vid Zinkensdamm, Midsommarkransen och Aspudden har nu brandvakter satts in tills bristerna är åtgärdade.

  • Publicerad 11:55, 10 jul 2018

SL genomför just nu en inventering av brandskyddet i tunnelbanan och det är i samband med detta som en rad brister har upptäckts vad det gäller brandsäkerheten.

– Vi har gjort en proaktiv insats, en inventering i tunnelbanan, för att se i vilket skick brandskyddet är, säger Per Hallberg, presskommunikatör på trafikförvaltningen.

Allvarliga brister på tre stationer

Inventeringen är ännu inte avslutad, men efter att lite mer än hälften av stationerna och depåerna har inspekterats har flera brister upptäckts.

– På tre stationer tycker vi att det är lite allvarligare och där handlar det om att utryckningskapaciteten inte är tillräcklig.

De tre stationerna är Midsommarkransen, Aspudden och Zinkensdamm.

– Där tycker vi att det är så pass allvarliga brister att vi måste åtgärda detta innan augusti månad, säger Per Hallberg.

Brandvakter har placerats ut

Tills problemen med utrymningskapaciteten har åtgärdats har brandvakter placerats ut på de här tre stationerna.

– Deras närvaro ska säkerställa att inte någonting händer, och de kommer att finnas där tills vi har åtgärdar de här anläggningarna, säger Per Hallberg.

Brandvakterna går därför ronder för att upptäcka eventuella bränder i ett tidigt skede.

Vid Zinkensdamms station kommer bland annat barnvagnsrampen i trappan från gatan att tas bort för att på så sätt öka utrymningskapaciteten.

– Detta föranleder lite problem för barnfamiljer men vi har bedömt att det är viktigare att det finns en utrymningskapacitet om någonting skulle hända, säger Per Hallberg.

Otäta brandceller

Bland de övriga bristerna som har upptäckts vid inventeringen finns till exempel brandceller som inte fungerar som de ska.

– Det finns brandcellsgränser där man ska kunna skärma av zoner om det börjar brinna, och de måste vara helt täta. Här finns det brister i att de ibland de inte är helt täta, säger Hallberg.

På en del stationer finns dessutom avancerade system som gör att brandlarmet ska sända signaler till hissar, dörrar och fläktar på stationen, samt till tunnelbanans trafikledning. På både Aspuddens och Zinkensdamms stationer finns det brister i hur de här systemen kommunicerar med varandra.