Röntgenverksamheten uppfyller inte de nya skärpta kraven. Foto: Arkivfoto

Brister i strålskyddet vid S:t Görans röntgen

Strålsäkerhetsmyndigheten slår ner på 15 av 43 kontrollpunkter vid sin inspektion vid Capio S:t Göran Radiologi AB.

  • Publicerad 10:04, 6 nov 2018

Röntgenverksamheten vid S:t Görans sjukhus kritiseras av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) efter en inspektion i juni, vilket SVT var först att rapportera om.

”Capio S:t Göran Radiologi AB inte kan säkerställa att verksamheten bedrivs på ett strålsäkert sätt.” skriver myndigheten i sitt beslut, och förelägger nu bolaget att redovisa hur de ska komma tillrätta med säkerheten senast i januari 2019.

Bristerna gäller främst organisation, ledning och styrning av strålskyddsverksamheten. Dessutom finns brister vad gäller utrustning, patientstrålskydd och skydd av arbetstagare.

Hundratalet medarbetare

Vid sjukhuset bedrivs såväl konventionell röntgen som datortomografi, ultraljud och interventionell radiologi och andra specialiteter. Årligen utförs cirka 100 000 undersökningar, och utöver dessa cirka 50 000 mammografiska screeningundersökningar.

Vid avdelningen finns 31 läkare, 45 röntgensjuksköterskor och 20 undersköterskor.

Granskning av röntgensvar

Av SSM:s skrivelse framgår att samtliga röntgensvar gällande datortomografiundersökningar dubbelgranskas, men det finns ingen dokumentation om hur resultaten av andra röntgenundersökningar följs upp.

Det finns heller inte några rutiner för rapportering av inträffade händelser som kan vara av betydelse ur strålskyddssynpunkt.

Kraven har skärpt

Tillsynen är gjord utifrån nya strålskydddsregler som började gälla i juni 2018. Totalt är det 15 av 43 krav i SSM:s föreskrifter som inte följs. Fyra av dem träder inte i kraft förrän 2019 och 2020.

– Vi ser naturligtvis allvarligt på den kritik som SSM framför kring organisationen för strålskydd, och avser förbättra denna. Vi vill också poängtera att denna tillsyn enbart gäller organisationen för strålskydd, och inte innebär att patienter eller medarbetare faktiskt lidit skada av för höga stråldoser, skriver företrädare för Capio S:t Görans sjukhus i en kommentar på sjukhusets hemsida.