Miljöarbete. Bilköer är en vanlig syn på Mälaröarna. Transporter är något flera partier lyfter som en viktig miljöfråga lokalt. Foto: Stefan Källstigen

Brister i Ekerö kommuns klimatarbete

Ekerö vill vara en miljökommun i framkant och har av flera företrädare kallats för "Stockholms gröna lunga". Men på flera områden saknar kommunen ett systematiskt klimatarbete.

  • Publicerad 11:58, 20 jun 2022

Agenda 2030 är ett ganska pedagogiskt ramverk som kan förstås av alla

På kommunens hemsida står att de har som mål att skapa lösningar som ger konkreta och positiva effekter på klimatet och miljön och att de arbetar för att skärpa miljö- och klimatarbetet.

Områden där Ekerö kommun har gjort insatser är exempelvis att fasa ut fossila bränslen till förmån för fossilbränslefria lösningar.

Men man har ingen koldioxidbudget i linje med Parisavtalet, som slutits för att begränsa den globala uppvärmningen. Dessutom saknas ett systematiskt arbete för att minska klimatpåverkan från livsmedel i kommunens matserveringar på exempelvis förskolor och äldrebonde.

Jämfört med andra kommuner, både i länet och landet, står de sig slätt på flera områden, enligt en rankning i branschtidningen Aktuell hållbarhet.

För fjortonde året i rad rankade de landets kommuner genom en enkät och där tappade Ekerö flera placeringar och ligger på undre halvan. I Stockholms län var de i botten (se faktaruta).

Så rankades kommunen

Totalt: Plats 187 av 290. Ett tapp från plats 172 förra året.

Storstäder och storstadsnära kommuner: Plats 43 av 49.

Stockholms län: Plats 26 av 26.

Snittplacering i landet 2009-2022: Plats 185 av 290.

Källa: Aktuell hållbarhet

Visa merVisa mindre

Uppdrag som förebild

Sara Gustafsson, professor vid Linköpings universitet, forskar på kommunalt hållbarhetsarbete och kommuners roll för hållbar utveckling, med fokus på Agenda 2030. Hon känner till rankningen, men poängterar att kommuners storlek och resurser kan påverka resultatet.

– Det bästa är att jämföra med sig själv om man gjort framsteg i sin egen kommun, säger hon.

VALFRÅGAN: Så vill partierna jobba med miljöfrågor

Sedan Aktuell hållbarhets första rankning 2009 har Ekerö legat som bäst på plats 128 av 290. Jämfört med i fjol noteras ett tapp på 15 platser. I den senaste enkäten har Ekerö svarat att de inte implementerat Agenda 2030 i verksamheten, alltså den globala handlingsplan som satts upp för hållbar utveckling.

– Det är en intressant fråga. I kommunens uppdrag enligt kommunallagen berörs mycket av det som står i Agenda 2030, säger Sara Gustafsson.

Även om det inte är ett krav menar hon att det kan vara en bra idé att sätta på pränt vad som görs inom kommunens verksamhet för att nå Agenda 2030-målen.

– Agenda 2030 är ett ganska pedagogiskt ramverk som kan förstås av alla. Det kan vara ett sätt att få ökad medvetenhet om hållbarhetsfrågor.

Vad kan man rent konkret förvänta sig av en kommuns miljöarbete?

– En hel del av kommunens miljöarbete regleras av lagstiftning. Utöver det har de ett viktigt uppdrag att vara föredöme, sprida kunskap och medvetandegöra invånarna så att andra kan agera miljömässigt bra. Kommunen har en viktig pedagogisk uppgift. Men något som är svårt med miljöarbete är att mycket inte går att mäta.

Agenda 2030

De globala målen i Agenda 2030 antogs av världens ledare 2015. Målen ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030. Det gäller alla länder i hela världen.

Källa: Svenska FN-förbundet

Miljöarbete. "Kommunen har en viktig pedagogisk uppgift", säger Sara Gustafsson, professor vid Linköpings universitet. Foto: Peter Holgersson

Några av Ekerös enkätsvar

Har kommunen implementerat arbetet med Agenda 2030 i den kommunala verksamheten?

Nej.

Har kommunen en strategi för att fasa ut fossila bränslen till förmån för fossilbränslefria lösningar?

Ja.

Har kommunen ett systematiskt arbete för att minska energianvändningen i den kommunala verksamheten?

Nej.

Har kommunen ett systematiskt arbete för att utveckla samhällsplanering för att minska klimatpåverkan?

Ja.

Från och med 1 januari 2022 ställs krav på byggherren att upprätta en klimatdeklaration vid uppförande av byggnad. Ställer kommunen i sin roll som byggherre krav på gränsvärden med maximalt utsläpp av växthusgaser från byggnader som uppförs?

Nej.

Källa: Aktuell hållbarhet

Visa merVisa mindre

Drottningholms turister på väg tillbaka

Nyheter Tapp mot 2019 – men går framåt: "Över förväntan" Efter pandemiåren börjar turisterna hitta tillbaka till såväl Drottningholms slott som Birka. Men än är antalet besökare inte lika många som tidigare.fredag 5/8 14:08

Ekerö har fyllt sin tilldelade flyktingkvot

Nyheter Bara två platser kvar Nyligen lagstadgades det att kommuner i Stockholm ska tillhandahålla boende åt ett visst antal ukrainska flyktingar som flytt från kriget. I Ekerö kommun hamnade antalet på 86 personer, en kvot som...lördag 30/7 5:13

Stenhamraskolan kan flyttas

Nyheter Politikerna riktar in sig på att riva skolan och bygga en ny Att Stenhamra centrum står inför förändringar har varit planerat länge. Nu har ett nytt beslut tagits där man vill flytta på Stenhamraskolan. Till våren ska medborgarna få tycka till.söndag 24/7 5:00