Ia Jeppsson, barnmorska och fackligt aktiv, menar att barnmorskor måste lockas tillbaka till förlossningsklinikerna. Foto: Ingrid Johansson

”Brist på barnmorskor vid alla förlossningskliniker”

Det finns ingen överkapacitet i förlossningsvården. Ibland är det så illa att man inte ens kan hänvisa till andra kliniker. Kvinnor får föda i mottagningsrum och andra utrymmen. Det säger Ia Jeppsson i Barnmorskeförbundet.

  • Publicerad 09:10, 25 jun 2019

Så länge antalet barnmorskor på förlossningsklinikerna är för få kan man inte tala om överkapacitet.

Det säger Ia Jeppson, ordförande i Barnmorskeförbundets lokalavdelning i Stockholm, med anledning av den nya förlossningsprognosen.

– Det råder brist på barnmorskor vid alla förlossningskliniker. Erfarna barnmorskor slutar, och nyutbildade blir skrämda av arbetssituationen, säger hon.

Väljer bort förlossningsklinikerna

De väljer i stället att jobba i mödravården eller vid ungdomsmottagningar där det är ett lugnare tempo, enligt henne.

För 2019 var prognosen, och den planerade kapaciteten, 29 550 födslar. Den skrivs nu ner till 29 100 födslar, enligt ”Reviderad plan för förlossningsvården 2019-2027”.

Den ursprungliga planen var sedan att Karolinska i Huddinge skulle utöka med 500 förlossningar 2020, men den ökningen föreslås nu strykas. Och vid den förlossningsklinik som byggs vid S:t Görans sjukhus blir det till en början 2 000 förlossningar per år mot planerade 4 000.

Det behövs en viss överkapacitet

Ia Jeppsson

Det är helt fel tänkt, enligt Ia Jeppsson.

– Det behövs en viss överkapacitet under vintern för att vi ska klara sommaren, säger hon.

Nu är semesterperioden igång och enligt Ia Jeppsson är det fortfarande hundratals arbetspass vid klinikerna som är obemannade.

Får vänta hemma

Och i år kommer det att bli svårare att hänvisa kvinnor till andra kliniker, tror hon.

Alla måste se om sitt, och när födande hålls kvar hemma i det längsta kan det vara för sent att hänvisa när de väl måste komma in.

– Då kan man inte skicka ut dem flera mil på motorvägen, säger hon.

Går inte att hänvisa

Resultatet blir en kategori som nu börjat redovisas av förlossningsklinikerna: Går ej att hänvisa.

Från januari till maj i år registrerades 285 sådana fall. De kvinnorna togs omhand trots att både plats och personal saknades. De fick förlösas i mottagningsrum eller någon annanstans av dubbelarbetande personal.

Enligt de blågröna politikerna i Region Stockholm har grundbemanningen på förlossningsklinikerna ökat med tio procent, sedan de skjutit till mer pengar.

Men det stämmer inte när det gäller antalet barnmorskor, enligt Ia Jeppsson.

– Det har anställts fyra. Resten handlar om undersköterskor, assistenter och sjuksköterskor. Politiker och tjänstemän knåpar vid sina skrivbord och vet inte hur det ser ut i verkligheten.

Inte patientsäkert

Hon har i ett öppet brev till politikerna i hälso- och sjukvårdsnämnden protesterat mot synen på att en nedskrivning av prognosen är patientsäker.

”Vi tvingas ta emot födande i utrymmen inte avsedda för förlossning och självklart inte då heller har barnmorskor som kan ansvara för fler än de redan gör. Patientsäkert?” skriver hon.