Tuva Lund (S) är ordförande för vård- och omsorgsnämnden. Hon berättar att kommunen bygger mer äldreboenden än någonsin. Foto: Anders Björklund

Brist på äldreboenden i Botkyrka: ”Aldrig byggt så mycket”

Nästan hälften av landets kommuner har brist på äldreboenden, rapporterar SVT. I Botkyrka är det brist på platser både i dag och om två år.

  • Publicerad 05:00, 4 sep 2019

Nästan hälften av Sveriges kommuner har brist på äldre- och demensboenden, rapporterar SVT som hänvisar till Boverkets årliga enkät.

Vi har aldrig byggt så mycket

Tuva Lund (S), vård- och omsorgsnämnden

Brist även om 2 år

127 av de 280 kommuner som svarat på enkäten bedömer att de har för få särskilda boenden för äldre, vilket är 11 kommuner fler än förra året. Botkyrka har brist nu och kommer att ha det också om två år.

– Rådande brist beror främst på att samtidigt som vi bygger nytt så renoverar vi även existerande boenden, det gör att vi inte kan nyttja vår fulla kapacitet under tiden som renoveringarna pågår. Det gäller 60 platser på Allegården och 120 platser på Tunängen 1 och 2 (tidigare Tumba vård- och omsorgsboende, red.anm.), säger Tuva Lund som är ordförande för vård och omsorgsnämnden i Botyrka.

Hur många platser saknas i Botkyrka?

– Det går inte att ge en fast siffra på hur många som saknas i dagsläget, eftersom det är ständigt föränderligt och arbetet utgår från mer övergripande siffror. Med det sagt hyr vi vid brist in oss för att möta behov. Den planerade byggnationen och renoveringar möjliggör dock för oss att undvika den situationen, vilket är både socialt och ekonomiskt effektivt.  

”Aldrig byggt så mycket”

Om fem år är det dock balans mellan behövande äldre och antalet platser på boenden enligt kommunen.

– Vi har aldrig byggt så mycket vård-och omsorgsboenden som vi gjort de senaste åren. Den ökade byggnationen är för att förbereda kommunen på att möta den förväntade behovsökningen när vi blir fler äldre, säger Tuva Lund.

Fakta

Här är det nya äldreboenden

Under förra mandatperioden blev Tornet i Norsborg, Strandängsgården i Fittja och ett boende i Riksten klara.

Ett nytt boende är på gång i Vårsta, och det planeras också för ytterligare ett i Storvreten.