Ryter ifrån. Grannarna Martin Schibbye, Denise Olsson, Vicky Stensdotter och Ellen Lundmark kritiserar brf:ens beslut att byta ut gamla fönster mot nya. Foto: Sacharias Källdén

Brf:s fönsterbyten upprör – är 1950-talets hantverk i fara?

En brf i en k-märkt Farstafastighet har klubbat att träfönster från 1950-talet ska kasseras och ersättas med moderna diton. Det har fått flera medlemmar att ryta ifrån.

  • Publicerad 15:51, 4 sep 2020

Denise Olsson står utanför den grönklassade fastigheten på Färnebogatan och begrundar ett fönster. Det gamla i trä från 1950-talet har bytts ut mot ett nytt, "på prov".

Resultatet?

– Jag tycker att det ser ut som när man ska till vårdcentralen, säger Olsson.

Deras bostadsrättsförening har klubbat en affär som innebär att originalfönster i sammanlagt 80 lägenheter ska bytas ut mot nya. Denise och hennes tre grannar ifrågasätter processen, som sträcker sig flera år tillbaka och består av en rad turer.

– Det var en extrastämma som gällde fönster, som var vad som beskrivs som en parodi på stämma utan ett tydligt resultat, säger brf-medlemmen Martin Schibbye.

Styrelsen meddelade därefter att de skulle återkomma till medlemmarna när de hade ett färdigt förslag att ta beslut om.

Vill se renovering

Enligt Schibbye dök beskedet om fönsterbytet upp i brevlådan utan att medlemmarna fått möjlighet att besluta om saken. Han och några grannar gick därför ihop och kallade till extrastämma.

– På den stämman framkom det att styrelsen redan skrivit kontrakt med leverantören, säger Schibbye.

Att riva upp kontraktet skulle enligt styrelsen kosta flera miljoner – lika mycket som fönsterbytet, säger Martin Schibbye.

– Då var det ju kört redan, det var ingen som ville betala det extra, fyller grannen Ellen Lundmark i.

De fyra grannarna anser i stället att de gamla träfönstren borde renoveras, då det skulle vara både miljövänligare och ta större hänsyn till de kulturhistoriska värdena.

Kritiska. Grannarna Denise, Vicky och Ellen tycker att fönstren som satts in på prov skiljer sig väldigt från originalen. "Balkongdörren är inte ens i närheten", säger Vicky Stensdotter. Foto: Sacharias Källdén

Ifrågasätter. Martin Schibbye har påpekat för staden att fönstren som satts in på prov inte liknar de gamla. Det bytet är enligt brf-ordföranden inte färdigställt. Foto: Sacharias Källdén

Att ett byte ändå kom på tal berodde bland annat på sönderruttnade fönster och dolda kostnader vid renovering, enligt brf:ens ordförande Elin Ryner. Hon säger att medlemmarna visst var med och fattade beslut på den åsiktsladdade stämman.

– Personligen var jag rätt slut efter den för att det var så mycket. Det jag tog som lärdom var att vi ska ha externa ordförande, det är svårt att vara saklig och pedagogisk i den stressade situationen. Resultatet är ändå att en enkel majoritet röstade för byte.

Vad gäller dialogen med brf:ens medlemmar säger Ryner att styrelsen ansett att den löpande informationen i månadsbreven varit bra.

– Vi har inte haft ambitionen att dölja något överhuvudtaget, sedan är kommunikation enormt svårt.

"Bevakar absolut kulturvärdena"

Att gamla originaldetaljer ersätts med nytt är inte unikt för brf:en i Farsta. Vi har tidigare skrivit om hur fastighetsägaren Heba byter ut originalkök i Västertorp, och hur Svenska Bostäders lägenheter i Kärrtorp varit föremål för kritiserade fönsterbyten.

Samtidigt har rättspraxis för yttre fastighetsändringar nyligen förtydligats, vilket enligt stadsbyggnadskontoret innebär att fler fönsterbyten kan göras utan bygglov.

– Vi bevakar absolut kulturvärdena, men vi kan endast bevaka det om det är att betrakta som en väsentlig yttre ändring, säger Mikael Andersson Ståhl, biträdande bygglovchef.

Vilket ansvar har ni för att dugliga fönster inte kasseras i onödan?

– Det ingår inte i vår prövningsram att pröva hållbarhetsaspekten vid fönsterbyten, vi prövar ändringen utifrån den påverkan den har på byggnadens kulturvärde primärt.

Elin Ryner anser dock att processen i brf:en försvårats av att staden gett luddiga direktiv.

– Jag skulle ha uppskattat om stadsbyggnadskontoret och stadsmuseet hade en tydligare policy för vad som gäller för sådana här hus, säger hon.

Uträknade. Några av de fönster som av allt att döma snart är ett minne blott. Foto: Sacharias Källdén

Värt att bevara? Detalj i ett av fastighetens gamla fönster. Foto: Sacharias Källdén

Renoveringsraseriet: "Dåliga miljöval"

Renoveringsraseriet är en ideell förening som förespråkar underhåll av originaldetaljer framför onödiga byten till moderna motsvarigheter.

– Plast och aluminium är otroligt dåliga miljöval, en engångsprodukt som kan ha en garanti på tio år. Men har du ett 60 år gammalt fönster och renoverar det så håller det i 60 år till, säger föreningens generalsekreterare Gustav Bergström.

"Värst" ställt är det enligt honom i ytterstaden, bl.a. för att husen där inte har lika hög skyddsklassning som de innanför tullarna.

– Och folk som bor i innerstaden har högre krav, de säger ifrån mer mot fula grejer, säger Bergström.

Visa merVisa mindre