FÄLLD. En skola i Väsby har fällts för diskriminering av en elev. (genrebild) Foto: Mostphotos.

Breddenskolan fälld för diskriminering av elev

När Breddenskolan krävde att föräldrarna skulle följa med på utflykter fick de nog och gjorde en anmälan. Nu ger Diskrimineringsombudsmannen, DO, föräldrarna rätt mot Upplands Väsby kommun.

  • Publicerad 17:40, 17 nov 2020

Vi har vårt eget liv med arbete och kan inte komma till skolan för att stötta barnet.

Eleven, som lider av språkstörning och autism, började på Breddenskolan hösten 2016. Föräldrarna efterfrågade en resurs eftersom eleven hade kommunikationssvårigheter. Någon sådan fick dock inte eleven, utan placerades i en mindre klass. Hen fick då inte följa med till simhallen eller på ett kyrkobesök med resten av klassen, om inte föräldrarna var med.

– Det var tufft. Vi har vårt eget liv med arbete och kan inte komma till skolan för att stötta, sa elevens pappa i en tidigare intervju med Mitt i.

Fick en resurs

Skolinspektionen konstaterade 2018 att skolan inte hade vidtagit åtgärder för att utreda behovet av stöd. Därtill underströk Skolinspektionen att under skoltid har skolan ansvaret för barnets omsorg och att elever har rätt att delta vid utflykter.

Därefter tilldelades eleven en resurs, men den personen fick enligt föräldrarna göra saker som att öppna och stänga skolan, vara rastvakt och ta hand om andra elever.

Nu ger även Diskrimineringsombudsmannen, DO, föräldrarna rätt i vissa avseenden. DO bedömer att kommunen överträtt förbudet i form av bristande tillgänglighet enligt diskrimineringslagen under höst- och vårterminen 2017, men inte under vårterminen 2018.

”Det är inte bara barnet som drabbades av diskrimineringen utan hela familjen som fick psykisk ohälsa på grund av detta” skriver mamman i ett mejl till Mitt i.

”Men vi hoppas att beslutet kan få kommunen att samarbeta med föräldrar till barn med olika funktionsnedsättningar.”

”Agerat korrekt”

Kommunen å sin sida anser att skolpersonalen har agerat korrekt utifrån lagstiftningen. Vid till exempel besöket på simhallen tillfrågades alla elevers föräldrar om de kunde följa med, vilket var helt frivilligt.

Eleven stängdes av från skolan några dagar under vårterminen 2018 eftersom ”skolan inte kunde garantera de andra elevernas trygghet och säkerhet.” Det resulterade i att eleven fick undervisning i ett annat skolhus. Något föräldrarna menade enbart var placering utan undervisning.

Eleven lämnade senare Breddenskolan. DO konstaterar att ”vårdnadshavaren och utbildningsanordnaren har olika uppfattningar om hur elevens tid på skolan fungerat.”

Lagar som skyddar

De lagar som skyddar dig i skolan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är bland andra diskrimineringslagen och skollagen.

Källa: Diskrimineringsombudsmannen