Bredbyskolan läggs ner 2013

Elevantalet minskar i Järva och många väljer friskolor istället för kommunala. Därför ska Bredbyskolan i Rinkeby och Bussenhusskolan i Tensta läggas ner.     – Vill de ha fler elever så måste de satsa på skolan, inte lägga ner, säger Frida Abdulahad som går i nian i Bredbyskolan.

  • Publicerad 15:56, 8 dec 2011

RINKEBY/TENSTA. I torsdags förra veckan informerades personalen i Bredbyskolan av rektorn att skolan ska avvecklas och läggas ner 2013. Dagen efter fick alla föräldrar ett brev hemskickat från utbildningsförvaltningen.
– Just i Järva finns för mycket skollokaler visar en undersökning som vi gjort. Tomma lokaler kostar. Därför måste vi effektivisera användandet genom att stänga ett par skolor, säger Mona Tolf som är grundskolechef för bland annat Järvas skolor.
Redan för ett år sedan flyttade utbildningsförvaltningen skolans högstadieverksamhet till Rinkebyskolan. Då skulle skolan, enligt rektorn Jan Eidman, fokusera på lågstadieverksamheten och försöka locka fler elever.
– Vi har inte lyckats. 60 procent av eleverna i vårt upptagningsområde väljer friskolor, många islamiska. Hade vi fått de eleverna hade vi kunnat behålla skolan, säger Jan Eidman.

”Lite av en chock”

Sandibell Saliba, 13 år, som idag studerar på Rinkebyskolan var en av många elever som fick flytta.
– Det var lite av en chock att flytta från en liten skola där man kände sig trygg med kompisar och lärare till en ny stor skola, berättar Sandibell.
För henne innebar flytten att hon tappade lite fart i studierna och fick börja om från början och skapa relation till lärarna.
– Det är fel att rycka elever från en skola som de trivs i bara för att lokalerna kostar, säger Sandibell.

Ny Facebook-grupp

Beskedet om nedläggningen fått många att reagera, inte bara skolans elever. Facebook-gruppen ”Rädda Bredbyskolan” har på ett par dagar fått 256 medlemmar. Gymnasisterna Gabriel Kabro och Gabriel Kasto är två av dem.
– Vi har gått i Bredbyskolan och har syskon som går där. Vi vet hur viktig skolan är för många. Vi vill att de ska få samma möjligheter som vi fick, tycker Gabriel Kabro.
– De borde kunna lösa lokalfrågan utan att lägga ner skolan, säger Gabriel Kasto.
Att skolans elevunderlag minskar menar de beror på att förortsskolor har fått dåligt rykte. Det måste skolorna jobba med, menar alla.
– Det är stor konkurrens mellan skolorna. Vill de få hit elever får de satsa på skolan och höja statusen, säger Gabriel Kabro.

”De reagerar inte”

Hagi Farah från Järva föräldraallians håller med ungdomarna.
– Många väljer bort skolorna i Rinkeby på grund av skolornas dåliga resultat. Små friskolor tömmer våra närliggande kommunala
skolor. Så har det sett ut i många år men politikerna reagerar inte.
Men grundskolechefen Mona Tolf menar att det minskade elevantalet beror på att befolkningen i Järva minskar.
– Då kan vi använda pengarna i de skolor som har elever i stället för att underhålla tomma lokaler, säger Mona Tolf.